BNC-fiches: Nederlandse standpunten over nieuwe EU-voorstellen

BNC-fiches: Nederlandse standpunten over nieuwe EU-voorstellen

Nederland stelt standpunten ten opzichte van nieuwe EU-voorstellen met BNC-fiches (Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen). Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep en bestaat uit:

 • een korte samenvatting van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.
 • de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse (beleids)praktijk.
 • het standpunt van het Nederlandse kabinet ten opzichte van het nieuwe voorstellen

Bent u benieuwd naar de laatste voorstellen, de mogelijke gevolgen ervan voor uw praktijk en de standpunten van kabinet? Bekijk dan de meest recente BNC-fiches in het onderstaande overzicht. Voor meer informatie over BNC-fiches en wat deze betekenen voor decentrale overheden kunt u ook de Praktijkvraag ‘Wat is het belang van een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?’ lezen. Of stel ons een vraag over dit onderwerp via onze helpdesk.

Recent vastgestelde BNC-fiches

 • Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief van de minister van EZK inzake geannoteerde agenda Telecomraad 3 juni 2022
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief van de minister voor BHenO inzake agendering in de Raad van het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne
 • HGIS-jaarverslag 2021
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Fit for 55-pakket
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) COM (2022) 68 en het BNC-Fiche: Dataverordening (Kamerstuk 22112-3395)
 • Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022
 • Voorstel voor een Verordening betreffende de aanpak van instrumentalisering op het gebied van migratie en asiel (COM(2021)890) | Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (COM(2021)891); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de voorstellen voor […]
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief van de minister voor BHenO inzake kabinetsappreciatie over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 mei 2022, over de berichten ‘Migratie naar recordhoogte’ en ‘Brussel wil meer migranten naar EU halen’
 • EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën inzake de EU-voorstellen over eerlijke belastingheffing (COM(2021)565 en COM(2021)823)