BNC-fiches: Nederlandse standpunten over nieuwe EU-voorstellen

Nederland stelt standpunten ten opzichte van nieuwe EU-voorstellen met BNC-fiches (Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen). Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep en bestaat uit:

 • een korte samenvatting van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.
 • de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse (beleids)praktijk.
 • het standpunt van het Nederlandse kabinet ten opzichte van het nieuwe voorstellen

Bent u benieuwd naar de laatste voorstellen, de mogelijke gevolgen ervan voor uw praktijk en de standpunten van kabinet? Bekijk dan de meest recente BNC-fiches in het onderstaande overzicht. Voor meer informatie over BNC-fiches en wat deze betekenen voor decentrale overheden kunt u ook de Praktijkvraag ‘Wat is het belang van een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?’ lezen. Of stel ons een vraag over dit onderwerp via onze helpdesk.

Recent vastgestelde BNC-fiches

 • Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-32-1655) en stand van zaken RENURE
 • Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 april 2024, over internationale fiscaliteit
 • Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Bouwen aan de toekomst met de natuur: biotechnologie en biofabricage in de EU bevorderen; Brief van de minister van BuZa over BNC-fiche betreffende de commissiemededeling over biotechnologie en bioproductie
 • Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief regering; Aanvulling op de geannoteerde agenda Eurogroep/ Ecofinraad 20 en 21 juni 2024
 • EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie
 • Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s (Kamerstuk 22112-3930)
 • De Nationale Technologiestrategie. Bouwstenen voor strategisch technologiebeleid
 • Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s (Kamerstuk 22112-3930)
 • Regeling van de minister voor Medische Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk 3850941-1067612-GMT houdende wijziging van de Subsidieregeling IPCEI Health in verband met de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, het verduidelijken van de toepasselijke verplichtingen en enkele wijzigingen van technische aard.
 • Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag