Bodemassen, Brexit milieuminister en classificatie biotoxisch afval

19 juni 2017Brexit Milieu

Nederland wordt geroemd door Europese Commissie voor succesvolle innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot bodemassen. Daarnaast krijgt het Engelse House of Commons Brexit-voorstander Michael Gove als milieuminister. En, de Europese Raad neemt classificatie biotoxisch afval aan. Veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval- en milieuwetgeving. Hieronder kunt u een kleine samenvatting van de gebeurtenissen vinden.

Nederlandse bodemassen als voorbeeld EU?

Nederland loopt voorop met de Europese Green Deal voor bodemassen. Bodemassen zijn de assen die overblijven na de verbranding van afval in Afvalenergiecentrales (AEC). Uit deze assen kunnen metalen herwonnen worden. Het herwinnen van metalen geldt als recycling. Dit kan dus meegeteld worden bij het behalen van de doelstellingen voor het recyclen van 65 % van het stedelijk afval in 2030. Het grootste deel van de bodemassen kan echter niet tot recycling worden gerekend, de minerale fractie.

Jose Jorge Diaz del Castillo van DG Milieu bij de Europese Commissie maakte tijdens een bezoek aan de nieuwe bodeminstallaties van Heros in Sluiskil bekend dat de Commissie voorlopig niet het hergebruik van de minerale fractie als recycling zal gaan zien. Castillo raadt landen aan om regionale afspraken te maken. Op deze manier zal het proces toch in gang gezet worden, zonder dat daarvoor in eerste instantie de hele EU voor gemobiliseerd moet worden. Dusdanige afspraken zijn enige tijd geleden al gemaakt met de Benelux.

House of Commons krijgt Brexit-voorstander als milieuminister

De voormalig parlementariër Michael Gove wordt de nieuwe minister (secretary of state) voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken in het Verenigd Koninkrijk. Grove zal een aantal staatssecretarissen (ministers) benoemen. Therese Coffey wordt in aanmerking genomen voor de positie als minister verantwoordelijk voor recycling, een post die zij de afgelopen elf maanden ook al bekleedde.

Grove’s prioriteit is om in kaart te brengen wat de gevolgen van de Brexit zijn voor de terreinen van milieu, voedsel en plattelandszaken en hoe hier een beleidsprogramma voor op te stellen. Een aantal milieuorganisaties hebben laten weten bezorgd te zijn over de aanstelling van Grove.

De Raad van de Europese Unie neemt classificatie biotoxisch afval aan

De Raad van ministers van de Europese Unie heeft ingestemd met het voorstel voor een nieuwe maatregel die bepaald afval als biotoxisch afval classificeert. De Benelux was hierop tegen. Maar ook Oostenrijk, Tsjechië, Finland en Polen stemde tegen de aan te nemen maatregel. De verordening is echter toch met een meerderheid aangenomen en zal bijlage III van de Kaderrichtlijn voor afvalstoffen wijzigen. Het zogenaamde ecotoxiciteitscriterium word toegevoegd aan de afvalstoffenlijst.

Bronnen:

Bodemassen voor EU niet sexy genoeg, AfvalOnline
Brexit-voorvechter benoemd als milieuminsiter, AfvalOnline
Europese Raad stemt in met classificatie biotoxisch afval, AfvalOnline

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Afval, Europa decentraal
Wat houdt het EU actieplan voor een circulaire economie in? Praktijkvraag Europa decentraal