Boete AP voor Facebook schijntje in vergelijking met boetes na invoering AVG

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat Facebook Nederland in strijd handelt met de Nederlandse regelgeving omtrent privacy. Bijvoorbeeld door gebruikers onvolledig te informeren over het gebruik van persoonsgegevens. De AP heeft de mogelijkheid om Facebook een dwangsom, een voorwaardelijke boete, op te leggen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 niet meer van toepassing. Dan geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nederlandse privacywetgeving

Hoewel Facebook anders argumenteert, is de Wbp volgens de AP van toepassing. Het Facebook-concern in Nederland adviseert reclamebureaus over het adverteren op de Facebook-dienst, gericht op de Nederlandse markt. Het concern verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers om profielen op te stellen en hen in categorieën in te delen. Onder andere dit is volgens de AP in strijd met de Nederlandse privacywetgeving.

Facebook informeerde gebruikers onvolledig over het gebruik van persoonsgegevens. Ook stelde de AP vast dat bijzondere persoonsgegevens van gevoelige aard gebruikt werden door Facebook, zonder dat hier uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is. Bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld seksuele geaardheid werden gebruikt voor reclamedoeleinde. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijke gegevens. Uitdrukkelijke toestemming, of een wettelijke verplichting, is nodig om deze gegevens te verwerken, ook ingevolge de nieuwe AVG. Inmiddels is Facebook gestopt met het tonen van reclames op basis van de seksuele geaardheid. De AP gaat nog beoordelen of de overige overtredingen ook gestopt zijn.

Na 25 mei 2018 sneller en hogere boetes uitgedeeld

Vooralsnog heeft de AP slechts de mogelijkheid om een voorwaardelijke boete in de vorm van een dwangsom op te leggen. Wanneer op 25 mei 2018 de AVG van toepassing is, verandert dit. Vanaf dat moment kunnen de boetes hoger worden, namelijk tot € 20 miljoen, of 4% van de omzet.

Algemene verordening gegevensbescherming

De AVG is op 25 mei 2016 in werking getreden en moet per 25 mei 2018 toegepast worden. De Verordening heeft directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de AVG niet apart hoeft te implementeren in nationale wetgeving. Decentrale overheden moeten direct voldoen aan de regels van de Verordening, en kunnen zich hier ook direct op beroepen. Enkele regels ter uitvoering van de AVG staan in de uitvoeringswet AVG. Met de komst van deze wet vervalt de Wbp.

Eerder werd Facebook een voorwaardelijke dwangsom van € 750.000 opgelegd omdat het bedrijf geen informatie wilde delen en niet meewerkte aan een onderzoek.

Bron:

Rapport, Autoriteit Persoonsgegevens
Nieuwsbericht, Het Financieele Dagblad

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Privacy, Themapagina Europa decentraal
Rapport, Autoriteit Persoonsgegevens