Brabant koploper met berichtenbox uit Dienstenrichtlijn

8 juli 2013Dienstenrichtlijn

De provincie Noord-Brabant heeft – als eerste overheid in Nederland – de digitale berichtenbox voor bedrijven (Bbox) uitgebreid met bijna alle provinciale diensten voor bedrijven. De Berichtenbox is onderdeel van het Dienstenloket waarmee dienstverleners met onder andere decentrale overheden kunnen communiceren. De inrichting hiervan door decentrale overheden is een verplichting die voortvloeit uit de Europese Dienstenrichtlijn.

Verder dan wet voorschrijft

De provincie Noord-Brabant gaat met de Bbox nog verder dan wat de wet voorschrijft. ‘Ook diensten en producten die niet verplicht zijn in het kader van de Dienstenwet, zijn nu digitaal aan te vragen’ aldus Paul Hogenhuis, coördinator Dienstenwet en juridisch adviseur digitaal aanvragen bij Noord-Brabant.

Actief benaderd

Inmiddels heeft de provincie al meer dan 100 aanvragen en berichten gekregen van bedrijven, vertelt Hogenhuis enthousiast. Maar daarvoor is ook niet stilgezeten in het provinciehuis.

‘Wij hebben potentiële klanten in de afgelopen tijd actief benaderd. Met onder meer persberichten, berichtgeving op de provinciale website en een Brabantse paragraaf op de landelijke website Antwoord voor bedrijven, is in 2013 begonnen met gerichte boodschappen aan bepaalde bedrijfstakken en klantgroepen over de mogelijkheden van de berichtenbox. En dat werpt zijn vruchten nu al duidelijk af, berichten komen nu dagelijks binnen.’

De verwachting is dat de aanvragen in de komende maanden verder gaan stijgen.

Positieve Tweets

De aanpak van Brabant wordt breed gewaardeerd, zo blijkt alleen al uit de reacties op Twitter. ‘Wij ontvangen positieve (re)tweets, van diverse partijen, actief in de digitale dienstverlening zoals KING, de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken, ICTU, Ambtenaar 2.0, Antwoordvoorbedrijven, etc.’ De reacties zijn op Twitter te vinden via #berichtenbox.

Winst voor bedrijf én overheid

Voor de organisatie en automatisering zijn kosten gemaakt. Maar doordat het klantcontactcentrum van de provincie, het Brabantloket, al goed was georganiseerd, zijn die kosten beperkt gebleven. De voordelen van de Brabantse aanpak zijn legio, legt Hogenhuis uit.

‘Baten zijn er voor alle betrokkenen. Doordat meer informatie digitaal beschikbaar is, hoeft er minder te worden gescand, is er minder papier nodig en wordt het archiveren makkelijker. Prettig voor ondernemers zijn de kortere doorlooptijden: in vergelijking met het bezorgen van papieren stukken is drie tot vier dagen winst te behalen. Zowel voor ondernemers als voor de provincie kunnen zo de kosten worden gedrukt. Een plezierig neveneffect is ten slotte dat het imago van de provincie verbetert door dit efficiënte gebruik van de mogelijkheden op elektronisch gebied.’

Tips

Desgevraagd komt Paul Hogenhuis graag met een aantal tips voor medeoverheden om van de berichtenbox een succes te maken:

– Ga eens praten met je wethouder Economische Zaken om al je diensten voor bedrijven via de berichtenbox open te stellen;
– Houd je berichtenbox e-mailadres (dat je al hebt) vanaf nu dagelijks in de gaten. Want bedrijven vragen nu regelmatig bij medeoverheden om uitsluitend per berichtenbox te mogen communiceren, dit moet je respecteren, de overheid loopt anders een risico;
– Kijk eens naar de procesbeschrijving van de Werkinstructie Berichtenbox en IMI;
– Maak al je ondernemersdiensten digitaal via Samenwerkende Catalogi, dus stel de vraag naar gebruik van de berichtenbox in je aanvraagformulieren en produktbeschrijvingen op je website. Maar vooral: leg direct contact met je ondernemers en wijs daarbij op de voordelen van de berichtenbox.

Europese Dienstenrichtlijn

De inrichting van de berichtenbox komt voor uit de Europese Dienstenrichtlijn. De kerngedachte achter deze richtlijn is dat decentrale overheden moeten zorgen dat diensterverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.

Dienstenloket

De berichtenbox is een van de instrumenten om dit proces te stroomlijnen en maakt onderdeel uit van het centraal elektronisch loket, het Dienstenloket. Dit is in Nederland ondergebracht bij Antwoord voor Bedrijven.

Bij het Dienstenloket kunnen buitenlandse en Nederlandse dienstverleners terecht voor al hun informatie en de afhandeling van procedures wanneer zij zich in Nederland willen vestigen of tijdelijk diensten willen verrichten. Het dienstenloket is in Nederland op 16 december 2009 opengegaan.

Door:

Emile Perton, Europa decentraal

Bron:

Berichtenbox voor bedrijven uitgebreid, nieuwsbericht InGovernment

Meer informatie:

Berichtenbox, Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Antwoord voor bedrijven, van Agentschap.nl, een agentschap van het ministerie van EZ