Brexit: Britse standpunten ten aanzien van handelsrelaties en vrij verkeer van goederen

28 augustus 2017Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op dinsdag 16 augustus 2017 een eerste standpuntbepaling gepubliceerd over de toekomstige handelsrelaties met de Europese Unie. In het document wordt in gegaan op mogelijke vormen van douane-afspraken voor het VK na uittreding uit de EU. Als aanvulling hierop heeft de Britse regering op 21 augustus tevens een document uitgebracht met VK standpunten over het vrij verkeer van goederen en de uittredingsovereenkomst.

Toekomstige handelsrelaties

In het document dat het VK op 16 augustus heeft gepubliceerd, zet het VK haar standpunten uiteen met betrekking tot toekomstige handelsrelaties met de EU. Er wordt voornamelijk ingegaan op de mogelijke douane afspraken ten aanzien van goederen. De Britse regering wil zo min mogelijk verstoring van de handel in goederen en presenteert hiervoor twee mogelijkheden, namelijk een gestroomlijnde douane-overeenkomst of een douanepartnerschap.

Optie 1: Gestroomlijnde douane-overeenkomst

De eerste optie is een sterk gestroomlijnde douane-overeenkomst. Hierbij wordt ingezet op versimpeling en verwijdering van wederzijdse douanevereisten. Er is in dit geval sprake van een douanegrens voor goederen en in dat geval dus ook tussen het VK en Nederland. Met deze constructie zet het VK zich volledig buiten de grenzen van de EU, waardoor de Britten een zelfstandig handelsbeleid kunnen voeren. Dit betekent dat het VK zelf handelsverdragen kan afsluiten met derde landen, een competentie die nu nog bij de Europese Commissie ligt.

Optie 2: Douanepartnerschap

De tweede optie is een douanepartnerschap. Met dit partnerschap wil het VK de voorwaarden van de EU voor geïmporteerde goederen uit derde landen overnemen. Hierdoor zijn er geen onderlinge douanegrenzen nodig. Ten aanzien van geïmporteerde goederen die voor de Britse markt bestemt zijn, kan het VK dan wel zelfstandig de douanevoorwaarden bepalen. Met deze constructie hoopt het VK dat zij ook nog een zelfstandig handelsbeleid kan voeren.

Ierse grens en mogelijke douane-afspraken

Ten opzichte van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland wil de Britse regering voorkomen dat er een harde grens voor goederen komt. Deze specifieke standpunten van het VK ten aanzien van het Ierse vraagstuk zijn te lezen in dit document.

Overgangsfase naar douane-afsraken

Het VK zet in op een overgangsfase met een tijdelijke douane-unie na de Brexit. Met deze transitieperiode wil het VK onzekerheid voor bedrijven, investeerders en consumenten wegnemen. Hierdoor kunnen de nieuwe douane afspraken worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Na deze overgangsperiode streeft het VK naar één van bovenstaande mogelijkheden.

Gematigd enthousiasme bij EU

Vanuit de EU zijn het Britse standpunt documenten met gematigd enthousiasme ontvangen. De onderhandelaars van de EU blijven bij het standpunt dat er eerst voldoende vooruitgang geboekt moet worden ten aanzien van de uittredingsovereenkomst. Wanneer hier sprake van is, kan er gesproken worden over de toekomstige (handels)relatie van de EU. De drie onderwerpen waar vooruitgang op geboekt moet worden, zijn: burgerrechten, de Noord-Ierse/Ierse grens en de afwikkeling van financiële verplichtingen.

Terugtrekkingsovereenkomst en goederen

De Britse regering heeft tevens op 21 augustus 2017 een standpuntbepaling gepubliceerd ten aanzien  van een soepele uittreding uit de EU met betrekking tot het vrij verkeer van goederen. De Commissie heeft eerder al op 12 juli 2017 de standpunten van de Europese Unie verzonden naar het VK. Zowel de EU als het VK zetten in op een zo minimaal mogelijke verstoring van de handel van goederen die voor uittreding op elkaars markt al zijn aangeboden.

Aanstaande derde onderhandelingsronde

Op maandag 28 augustus gaat de derde onderhandelingsronde van start. Deze onderhandelingsronde duurt een week. Op de agenda van deze onderhandelingsronde staan de volgende onderwerpen: burgerrechten, de Noord-Ierse/Ierse grens en de afwikkeling van financiële verplichtingen. Vanuit de EU is meerdere malen de wens uitgesproken dat de Britse regering meer duidelijkheid verschaft over hun positie ten aanzien van de onderwerpen waarover onderhandeld wordt. Het VK lijkt hier nu deels aan tegemoet zijn te komen. De Britse regering heeft naast de hierboven besproken stukken over handel nog meer standpuntbepalingen gepubliceerd. Zo heeft het VK ook een standpunt document gepubliceerd over  de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie binnen het VK na uittreding. Ook ten aanzien van de positie van VK-burgers in de EU en EU-burgers in het VK heeft het VK een standpuntdocument gepubliceerd.

Door:

Jos Pees en David Schutrups, Europa decentraal

Bronnen:

Position paper on Goods placed on the Market under Union law before the withdrawal date, Europese Commissie

Meer informatie:

Northern Ireland and Ireland – a position paper, HM Government
Brexit, Europa decentraal
Position paper on the continuity in the availability of goods for the EU and the UK, HM Government
Future customs arrangements: a future partnership paper, HM Government
The Brexit Customs Vision – Frictions and Fictions, Centre for European Policy Studies