Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd

17 december 2018Brexit

Op 13 december 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kenniscentrum Europa decentraal de Brexit Impact Scan voor overheden gelanceerd. De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit en biedt waar mogelijk handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

De impactscan is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Europa decentraal gemaakt. In 2019 worden nieuwe modules aan de scan toegevoegd. Dan kan de scan ook gebruikt worden door uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. De scan is te vinden op brexitimpactscan.europadecentraal.nl. De scan wordt regelmatig geactualiseerd.

De scan is opgedeeld in vier thema’s: interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking. Dit zijn de thema’s waar de Brexit de praktijk van decentrale overheden kan raken. Het doorlopen van de scan levert informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop en waar men verdere informatie kan vinden.

Een voorbeeld waar de Brexit mogelijk gevolgen kan hebben voor een overheidsorganisatie is wanneer een gemeente een deel van haar administratie, waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht heeft bij een databedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf voldoet momenteel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (een EU-verordening), maar zal dit na de Brexit ook zo blijven? De Brexit Impact Scan biedt overheidsorganisaties advies over hoe zij hiermee om moeten gaan.

Medewerkers van decentrale overheden kunnen zich verder op europadecentraal.nl/brexit aanmelden voor de Brexit-alert. Ze ontvangen dan regelmatig updates over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Brexit die van belang zijn voor hun organisatie.