Brexit: May wil de EU verlaten, maar in Europa blijven

25 september 2017Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt wel uit de Europese Unie, maar zal Europa niet verlaten. Dit benadrukte de Britse premier Theresa May vrijdag 22 september jl. in haar “Brexit-speech” te Florence. Het doel van de toespraak was om de vastgelopen Brexit-onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Vele vragen bleven echter onbeantwoord, ook bij de EU-onderhandelaars in Brussel.

Toekomstige relatie met het VK na uittreding

In de Brexit-speech benadrukte May dat het VK graag als nauwe partners met de EU wil blijven samenwerken in de toekomst. Het VK en de EU zijn elkaars belangrijkste handelspartner en hebben beiden veel belang bij een goede overeenkomst. May benadrukte dat het VK geen bestaand partnerschapsmodel wenst voor de nieuwe relatie tussen het VK en de EU na uittreding. Een Brits lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte (EER) of een vrijehandelsverdrag zoals CETA behoort dus niet tot de mogelijkheden. May stelt dat ze bovendien bereid  is tot het opstellen van een verdrag met betrekking tot de samenwerking op het gebied van veiligheid.

Post-Brexit implementatieperiode

May stelt voor dat nadat het VK uit de EU is getreden, en voorafgaand aan een nieuw partnerschap met de EU, eerst een overgangsperiode van twee jaar ingesteld zou moeten worden. In dat geval zouden de Britten in maart 2019 definitief uit de EU vertrekken. Tot 2021 zal er, volgens het plan van May, een overgangsperiode van kracht zijn. Gedurende deze periode zou het VK deel uit blijven maken van de Europese interne markt en de douane-unie. Ook wil May in deze periode aan de Europese financiële verplichtingen van het VK blijven voldoen. Een concreet bedrag werd hierbij echter niet genoemd.

Reactie hoofdonderhandelaar EU

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, heeft in een reactie op de speech van May aangegeven blij te zijn met de constructieve toon van de Britse premier. Barnier stelt echter ook dat er nog teveel onduidelijkheid is over de Britse positie in de onderhandelingen. Barnier houdt in zijn reactie vast aan de Europese onderhandelingsstructuur. Er moet eerst voldoende vooruitgang worden geboekt op uittredingsonderwerpen, voordat er gesproken kan worden over toekomstige betrekkingen. Barnier vindt vooral dat er meer concrete voorstellen van het VK nodig zijn ten aanzien van burgerrechten, de Ierse grens en de financiële afhandeling.

Het Britse voorstel voor een transitieperiode van twee jaar zou mogelijk kunnen zijn, wanneer de lidstaten van de EU hiermee instemmen, zo stelt Barnier. Van belang is dat in deze transitieperiode de Europese wet- en regelgeving van toepassing blijft in het VK. Barnier citeert hierbij de eerder afgesproken richtsnoeren voor de Brexit-onderhandelingen van de Europese Raad.

Reactie Brexit-coördinator van het Europees Parlement

Guy Verhofstadt, de Brexit-coördinator van het Europees Parlement, heeft ook gereageerd op de speech van May. Verhofstadt is positief over het feit dat May een transitieperiode voorstelt. Hij benadrukt hierbij dat op dat moment de gehele verzameling van EU wet- en regelgeving van toepassing moet blijven in die periode in het VK. Verder roept Verhofstadt op tot meer helderheid ten aanzien van burgerrechten, de Ierse grens en de financiële afhandeling.

Verhofstadt bekritiseert de Britse houding over de mogelijke toekomstige betrekkingen: “Ik heb veel gehoord over wat het VK niet wil (de interne markt, een douane unie, de EEA of een FTA).” Hij roept het VK op aan te geven hoe zij de toekomstige relatie zien.

Uittredingsproces VK uit de EU

Het uittredingsproces van het VK uit de EU is complex. Meer informatie over dit proces kunt u vinden op de onderwerp pagina Brexit van Europa decentraal. Hier leest u onder andere meer over de uittredingsprocedure (artikel 50 VEU), de toekomstige relatie van het VK met de EU en de standpunten van betrokken actoren.

Bron:

PM’s Florence Speech: A New Era of Cooperation and Partnership between the UK and the EU, Government UK
Verhofstadt: ‘Britse positie lijkt meer realistisch te worden’, nieuwsbericht De Standaard
Statement by Michel Barnier, Europese Commissie

Door:

Fenna Eerenberg en David Schutrups, Europa decentraal,

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal