Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

15 januari 2018Brexit, Structuur onderhandelingen

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de algemene richtsnoeren voor de tweede fase van de Brexit-onderhandelingen opgesteld. Ook heeft de Europese Commissie op 20 december 2017 een aanbeveling gedaan voor specifieke onderhandelingsrichtsnoeren.

Algemene richtsnoeren voor de tweede fase

In de algemene richtsnoeren voor de tweede fase roept de Europese Raad allereerst op tot het verder uitwerken van de overeenkomsten die bereikt zijn in de eerste fase. Hierbij wil de Raad zo snel mogelijk beginnen met het opstellen van de uittredingsovereenkomst.

Overgangsregelingen

Vervolgens wordt er door de Europese Raad ingegaan op het voorstel van het VK voor een transitieperiode van twee jaar. De Europese Raad stemt hiermee in zolang het VK zich in deze periode volledig aan de EU regels houdt. Dit betekent dat alle EU-wetgeving dan zou blijven gelden in het VK gedurende deze periode. Het VK zal echter niet langer deelnemen aan de besluitvorming van de EU.

Toekomstige relatie

In de algemene richtsnoeren wordt verder aangegeven dat er in de komende onderhandelingen een duidelijk kader voor de toekomstige relatie tussen het VK en de EU naar voren moet komen. De Europese Raad roept het VK dan ook op om hun visie hierop te verduidelijken.

Specifieke onderhandelingsrichtsnoeren

In de door de Commissie voorgestelde onderhandelingsrichtsnoeren worden de bepalingen uit de algemene richtsnoeren van de Europese Raad verder uitgewerkt. Er wordt hoofdzakelijk ingegaan op de voorwaarden van een mogelijke transitieperiode, gericht op het beschermen van de integriteit van de interne markt. Verder wordt er een uiterlijke einddatum genoemd voor een transitieperiode, namelijk 31 december 2020. De Raad van Ministers zal deze maand over de onderhandelingsrichtsnoeren stemmen.

Brexit-loket voor decentrale overheden

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) of een ministerie. En heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u gratis terecht bij het Brexit-loket.

Door:

Jos Pees en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Joint report from the negotiators of the European Union and the United Kingdom Government, Europese Commissie
Communication from the Commission to the European Council (article 50): on the state of progress of the negotiations with the United Kingdom under article 50 of the Treaty on European Union,
Europese Commissie
Recommendation for a Council Decision, Europese Commissie
Recommendation for a Council Decision: annex I, Europese Commissie
Guidelines adopted by the European Council (Art. 50) 15 December 2017, Europese Raad

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket, Europa decentraal
Uittredingsprocedure, Europa decentraal
Structuur onderhandelingen, Europa decentraal
Stand van zaken onderhandelingen, Europa decentraal

X