Nieuws

Publicatie: 2 maart 2020

Door:


De Raad heeft onlangs het ontwerpmandaat van de Europese Commissie om te onderhandelen met het VK over de toekomstige relatie goedgekeurd. Het VK en de EU hebben eerder een terugtrekkingsakkoord gesloten waarbij een overgangsperiode is afgesproken tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode zal er worden onderhandeld over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Wanneer er geen afspraken worden gemaakt kan er per 1 januari 2021 sprake zijn van een no-deal-scenario.

Onderhandelingsmandaat Europese Commissie

De uittreding van het VK uit de EU werd onderhandeld op basis van artikel 50 VEU. Het toekomstig vrijhandelsakkoord wordt echter gesloten op basis van een ander EU-verdragsartikel, namelijk artikel 218 VWEU. Dit betekent dat de onderhandelingen over de toekomstige relatie op een andere wijze plaatsvinden dan de onderhandelingen over de uittreding. Artikel 218 wordt gebruikt bij het opstellen van vrijhandelsakkoorden met derde landen, zoals bijvoorbeeld het eerder gesloten vrijhandelsakkoord tussen de EU en  Japan.

Onderhandelingsrichtsnoeren

De Europese Commissie heeft op 25 februari de onderhandelingsrichtsnoeren voorgelegd aan de Raad die deze heeft aangenomen en vervolgens groen licht heeft gegeven voor de onderhandelingen.
Uit de richtsnoeren blijkt dat de EU inzet op een zo hecht mogelijke toekomstige relatie op het gebied van economische samenwerking, wetshandhaving en andere gebieden. Een van de hoofddoelstellingen van de EU is het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst die de  handel in goederen tussen het VK en de EU mogelijk maakt zonder tarieven of quota beperkingen.  Een belangrijke voorwaarde van de EU is hierbij wel dat de afspraken leiden tot een een gelijk speelveld. Dit houdt in dat er geen oneerlijke concurentie mag zijn tussen bedrijven uit het VK en uit de EU.
Het is de bedoeling dat er parallelle onderhandelingen worden gedaan over verschillende sectoren, om uiteindelijk tot een uitgebreid akkoord te komen.

Bron

Onderhandelingsrichtsnoeren EU, Europese Raad

Meer informatie

Brexit: Stand van zaken’, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit-loket, Kenniscentrum Europa Decentraal