Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden

10 april 2017Vrij verkeer

Het Europees Parlement stelde woensdag 5 april 2017 sleutelvoorwaarden vast voor de onderhandelingen omtrent Brexit. In de resolutie worden de voor het Parlement belangrijkste voorwaarden voor een uittredingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) vastgelegd. Het Parlement nam deze resolutie aan met een grote meerderheid: 516 Parlementariërs stemde vóór, 113 tegen en er waren 50 onthoudingen.

Debat en stemmingen

In het debat voorafgaand aan de stemming over de resolutie werd de rol van het Parlement tijdens de Brexit onderhandelingen onderstreept door Europese Commissie voorzitter Juncker en EU Brexit onderhandelaar Michel Barnier. Ook gaf het debat blijk van een brede steun binnen alle partijen in het Parlement voor het voorrang geven aan rechten van (EU) burgers die het hardst worden geraakt door het uittreden uit de EU.

Rol Europese instellingen

De Commissie heeft het mandaat om de onderhandelingen met het VK te voeren. In september 2016 is er daarom een Taskforce Brexit opgericht door de Commissie. De Taskforce zal de voorbereiding, het verloop en het ondersteunen van de onderhandelingen met het VK op basis van Artikel 50 van het EU-Verdrag voor zijn rekening nemen. Het Parlement en de Europese Raad houden hier daarnaast ook strikt toezicht op. Namens het Parlement is de voormalig Belgisch premier van de liberale groepering ALDE – Guy Verhofstadt – aangewezen als de Brexit-coördinator. Elke overeenkomst die wordt gesloten tussen de EU en het VK, zowel de uittredingsovereenkomst als een mogelijk handelsverdrag, moet worden goedgekeurd door het Parlement voordat dit door de EU kan worden geratificeerd.

Resolutie

In de aangenomen resolutie benadrukken de Europarlementariërs een aantal prioritaire zaken:

  • Het verzekeren van gelijke en eerlijke behandeling van EU burgers die in het VK wonen en burgers uit het VK die in EU landen wonen. De belangen van deze burgers moeten voorop staan, vooral om dat zij met name geraakt zullen worden door Brexit;
  • Het feit dat het VK lid blijft van de EU tot zijn officiële vertrek. Laatstgenoemde brengt uiteraard rechten en plichten met zich mee, zoals financiële verplichtingen die doorlopen tot na de datum van het officiële vertrek. Aan dit alles dient het VK zich te houden;
  • De ondeelbaarheid van de vier vrijheden van de interne markt: vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen. Deze vier vrijheden horen bij elkaar en zijn ondeelbaar.

Uitgangspunten bij uittredingsonderhandelingen

Voorts roepen de Europarlementariërs de EU en het VK op om de onderhandelingen in te gaan in volledige transparantie en goed vertrouwen. Zo kan een fatsoenlijke Brexit worden verzekerd. Ook stellen de Europarlementariërs met de resolutie dat voordat het VK de EU volledig heeft verlaten, het nog geen onderhandelingen kan starten met andere landen. Daarnaast mag het VK geen bilaterale gesprekken voeren met één of meerdere lidstaten van de EU over de uitreding. Dit zou namelijk in strijd zijn met het EU recht.

Bron:

Persbericht, Europees Parlement

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Vrij verkeer, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal