Energy Store

EU-subsidie voor innovatie en de EU-staatssteunregels

Local4Local

Lokale afzet van landbouwproducten en de interne markt

Small on Small

De grenzen van de-minimis

Urban Habitats

Dierlijke en menselijke leefgebieden in een stedelijke omgeving

InstaGreen

Hergebruik overheidsinformatie

What-a-Waste

Van afval naar grondstof

Growing Power

Staatssteun voor milieu-innovatie

Goverment means business

Huisvesting en gebiedsontwikkeling

Access2Fiber

Aanleg breedbandinfrastructuur

For the English version Click here

Bridge!

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 en de Urban Agenda for the EU (UAEU) heeft kenniscentrum Europa decentraal Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Dit deed het kenniscentrum in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport Bridge!, maar u vindt ze ook in de bovenstaande virtuele stad. Wanneer u klikt op een van de bewegende circkels in de stad, vindt u een uitleg van de betreffende casus. Het volledige rapport kunt u hier rechts downloaden.

Betere Regelgeving

Meer informatie over knelpunten en verbeteringsmogelijkheden van Europese wet- en regelgeving leest u in het webdossier Betere Regelgeving.

Brochure downloaden

Download het rapport