Samenvatting InstaGreen

Hergebruik overheidsinformatie

Wat is het projectidee?

Martha is een ambitieuze ondernemer en eigenaar van een internetbedrijf. Zij is op het idee gekomen een nieuwe app te ontwikkelen: InstaGreen. Met deze app kunnen burgers in de gemeente waar Martha woont op zoek naar de meest groene plek in hun omgeving voor recreatieve doeleinden. Zij heeft hiervoor verschillende gegevens nodig van de gemeente: gegevens over lucht- en waterkwaliteit, de locatie van groen en parken en bijbehorende voorzieningen (speeltuinen, bankjes, openbare toiletten, etc.). Martha dient een verzoek in bij de gemeente om deze gegevens digitaal aangeleverd te krijgen, zodat zij ze kan hergebruiken voor verdere ontwikkeling van de app.

Hoe past het binnen de EU beleidsdoelen?

Europa vindt dat het beschikbaar stellen van overheidsinformatie bijdraagt aan meer banen en economische groei. Burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten van Europa dus makkelijker toegang krijgen tot openbare gegevens van overheidsinstanties. Om dit nog meer te stimuleren, heeft de Europese Unie de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie opgesteld en herzien.

Waar loopt de gemeente tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving? (Deel 1)

De gemeente moet in dit geval beoordelen of en hoe de informatie aan de ondernemer beschikbaar kan worden gesteld.

  • Naar welke richtlijnen moet de gemeente kijken? Omdat het ook om milieu-informatie gaat, kan naast de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie ook de Richtlijn toegang tot milieu-informatie van toepassing zijn.
  • Welke informatie mag de gemeente delen met de ondernemer? Niet alles mag zomaar gedeeld worden. Om dit te beoordelen moet worden gekeken naar Europese regels over privacy, regels over databankenrecht, auteursrecht en intellectueel eigendom, en mededingingsregels.

Waar loopt de gemeente tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving? (Deel 2)

Als de gemeente heeft bepaald welke informatie gedeeld mag worden en alle bovenstaande regels in acht heeft genomen, moet zij zich vervolgens ook nog inspannen om de informatie in herbruikbaar format aan te leveren aan de ondernemer.

  • Niet alle informatie is digitaal en in herbruikbaar format beschikbaar. Dat betekent dat de gemeente kosten moet maken (bijvoorbeeld voor personeel om het materiaal in de juiste vorm beschikbaar te stellen).
  • De gemeente zou de ondernemer daarom graag vragen om een kostenvergoeding. Maar dan rijst nog de vraag of er alleen redelijke kosten (Richtlijn toegang tot milieu-informatie) of alleen marginale kosten (Richtlijn hergebruik overheidsinformatie) gerekend mogen worden.
  • De uitleg van deze begrippen en de doelstelling voor het rekenen van die kosten in de uitvoering van een bepaalde richtlijnverplichting verschillen van elkaar.

De gemeente krijgt in de uitvoering van de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie dus te maken met minimaal zes sets aan Europese regelgeving. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende handvatten om te beoordelen hoeveel kosten er in rekening mogen worden gebracht.

X