Samenvatting Local4Local

Lokale afzet van landbouwproducten en de interne markt

Wat is het projectidee?

Appelboer Johan woont aan de rand van de stad en laat zijn appels wekelijks afvoeren naar een veiling 100 kilometer verderop. Zijn wens is om de appels in eigen regio te verkopen. Het verkopen van zijn appels in eigen stad draagt immers bij aan een beter milieu en lokaal ondernemerschap. Van de boerderij direct naar de supermarkt om de hoek, de streekmarkt op het plein of het restaurant aan de gracht.

Deze doeleinden spreken ook de provincie waarin Johan woont aan, de provincie wil zijn idee Local4local dan ook steunen. Johan heeft vooral verstand van het kweken van appels en besteedt daar al zijn tijd aan. Hij heeft daarom hulp nodig bij het aanpassen van zijn productie- en afzetproces. De veiling, die eerst het hele afzetproces voor hem regelde, moet er dus tussenuit. Er moeten nieuwe klanten voor hem worden gevonden in de stad, en zijn eindproduct moet nog steeds aan de gestelde eisen voldoen. De provincie wil subsidie verlenen voor het inschakelen van een adviseur die de boer daarbij helpt.

Hoe past het project binnen de EU beleidsdoelen?

De Europese Commissie stimuleert de afzet van lokale landbouwproducten. Lokale producten zijn beter voor het milieu, omdat ze niet van ver hoeven te komen. Het draagt bij aan de verduurzaming van de landbouwsector en ondernemerschap in de regio. Ook lokale en regionale overheden stimuleren lokaal ondernemerschap. Het project Local4local van boer Johan past goed binnen dit beleid.

Tevens heeft de Europese Commissies staatssteunregels voor de landbouwsector opgesteld. In de praktijk blijkt het project Local4local, ondanks dat het binnen het Europese beleid past, door de regels moeilijker uitvoerbaar.

Waar loopt de provincie tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving?

De provincie moet de Europese staatssteunregels toepassen.

  • Voor dit project is het maximaal toegestane bedrag in die regels € 1.500,- aan landbouwsteun. Dit is niet voldoende om een adviseur in te kunnen schakelen.
  • Wanneer het steunbedrag hoger is, moet volgens de staatssteunregels een lange aanmeldprocedure gevolgd worden. Die is administratief zwaar en kan wel achttien maanden duren. De provincie ziet daarom af van het verlenen van de subsidie. De regels werken in dit geval niet mee om de beleidsdoelen te bereiken.
X