Samenvatting Small on Small

De grenzen van de-minimis

Wat is het projectidee?

Francien is eigenaar van het bio-restaurant Logisch! Vlakbij het restaurant staat een oud pand leeg, waar zij graag een tweede restaurant zou beginnen. Op het dak van het nieuwe pand kan Francien zelf groente, fruit en kruiden verbouwen. Ook de gemeente is enthousiast, en vanwege de hoge kosten en de wens om lokaal ondernemerschap en duurzaamheid te stimuleren, wil zij een financiële bijdrage leveren. Voor het opknappen van het pand heeft Francien nog € 240.000,- nodig en voor de daktuin € 20.000,-.

Hoe past het binnen de EU beleidsdoelen?

Om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, stimuleert Europa onder andere verduurzaming van steden door vergroening en duurzaam landgebruik. Het project van Francien draagt hieraan bij. Daarnaast is het project van de kleine ondernemer een goed voorbeeld van lokaal ondernemerschap, wat ook wordt gestimuleerd vanuit Europa.

Waar loopt de gemeente tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving? (Deel 1)

De gemeente moet bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor dit project de Europese staatssteunregels toepassen.

  • De staatssteunregels zijn in 2014 herzien, waardoor het in veel gevallen eenvoudiger zou moeten zijn om relatief kleine steunbedragen te geven. In de praktijk blijkt het voor de gemeente toch lastig dit project te steunen.
  • In dit geval ligt het bedrag dat Francien nodig heeft voor de verbouwing van het pand nét boven de Europese steunbedragen, die ervoor zorgen dat er geen staatssteunprocedures gevolgd hoeven te worden: namelijk de de-minimisdrempel van € 200.000,-.
  • De gemeente moet alsnog een staatssteunprocedure doorlopen.

Waar loopt de gemeente tegenaan bij het toepassen van EU regelgeving? (Deel 2)

Bovendien ziet Europa, omdat Francien landbouwproducten gaat kweken, haar als boer en dus eerder als landbouwonderneming dan als een reguliere onderneming.

  • Hiervoor gelden andere, strengere staatssteunregels voor landbouw: de de-minimisdrempel is lager.
  • Ook het bedrag dat Francien nodig heeft voor de daktuin komt boven de de-minimisdrempel voor landbouw uit.
  • Naast de staatssteunprocedure voor de verbouwing van het pand (zie deel 1), moet de gemeente dus een extra landbouwsteunprocedure doorlopen voor de aanleg van de landbouwtuin.

Als gevolg van het overschrijden van beide de-minimisdrempels, moet de gemeente dus twee verschillende staatssteunprocedures doorlopen, met elk hun eigen criteria, procedures en deadlines.

X