Nieuws

Publicatie: 1 april 2019

Door:


In het Britse Lagerhuis is afgelopen vrijdag 29 maart opnieuw gestemd over het terugtrekkingsakkoord. Hiervoor is wederom geen meerderheid bereikt. De Europese Raad had al eerder aangegeven dat, wanneer er voor 29 maart geen terugtrekkingsakkoord is aangenomen door het Britse Lagerhuis, het VK tot 12 april heeft om een te volgen koers aan te geven.

Nieuwe Brexit-datum nu er geen terugtrekkingsakkoord is gesloten voor 29 maart

De Britse premier May heeft op 20 maart de EU verzocht om uitstel van de Brexit-datum. De 27 staatshoofden en regeringsleiders hebben vervolgens besloten tot uitstel van de Brexit-datum tot 12 april 2019 als er op 29 maart geen goedgekeurd akkoord zou liggen. Dat is nu het geval. Het VK heeft nu tot 12 april de tijd om:

  • Alsnog het akkoord goed te keuren, of
  • te besluiten zonder akkoord te vertrekken (no deal), of
  • opnieuw (langer) uitstel aan te vragen, of
  • af te zien van een Brexit.

Langer uitstel bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog instemt met het Brexit akkoord, zal de EU een eventueel Brits verzoek tot langer uitstel welwillend bekijken. Daarbij geldt wel dat ieder uitstel voorbij 22 mei betekent dat het VK Europese verkiezingen moet organiseren. De Europese verkiezingen beginnen namelijk op 23 mei.
Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

No-deal-voorbereidingen

De Raad meldt verder onverminderd door te gaan gaan met de voorbereidingen voor een no-deal-Brexit. Vorige week nam de Raad een aantal no-deal-noodmaatregelen aan. Lees daarover meer in ons artikel. Daarnaast kunt u hier meer lezen over de noodmaatregelen die de Nederlandse regering treft voor een no-deal-Brexit.

Brexit Impact Scan voor overheden en helpdesk

Ook gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid zullen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt overheden inzicht op dit gebied. De scan bestaat uit een reeks vragen onderverdeeld in vier thema’s: burgers, bedrijfsvoering, lokale en regionale economie en internationale samenwerking. Het beantwoorden van de vragen leidt tot een advies op maat, welke stappen er genomen moeten worden ter voorbereiding en waar men meer informatie kan vinden. Decentrale overheden die al begonnen zijn met het voorbereiden op de Brexit kunnen de impactscan gebruiken als een checklist om na te gaan of zij niet iets over het hoofd hebben gezien. De impactscan houdt rekening met twee scenario’s: een Brexit met een terugtrekkingsakkoord én een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord.
Heeft u als decentrale overheid een vraag over de Brexit? Dan kunt u kosteloos terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden.

Bron:

Conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (art. 50), Europese Raad

Meer informatie:

Brexit: hoe bereidt Nederland zich voor op no deal?, Kenniscentrum Europa Decentraal
EU voltooit voorbereidingen op mogelijke no-deal Brexit, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal