Brussel akkoord met staatssteun kernreactor Petten

24 juli 2013Staatssteun

De Europese Commissie heeft op 17 juli de staatssteun voor de bouw van een nieuwe kernreactor voor medische doeleinden in Petten goedgekeurd. Het gaat om een lening van € 80 miljoen die het kabinet en de provincie Noord-Holland samen willen verstrekken. Voor decentrale overheden zijn de gronden waarop de Commissie de steun heeft goedgekeurd interessant. Met name het gunstige effect op de volksgezondheid speelt een grote rol bij het positieve besluit.

Medische isotopen

In de huidige kernreactor in Petten (Noord-Holland) worden medische isotopen geproduceerd voor de behandeling van ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten en hersenziekten. De reactor produceert ongeveer 30% van alle medische isotopen wereldwijd. In 2023 zal de verouderde kernreactor vervangen moeten worden.

Waarom is de steun goedgekeurd?

De Commissie heeft de staatssteun goedgekeurd op basis van de vrijstelling uit art. 107 lid 3c VWEU. Hieronder valt de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten. Om te beoordelen of de staatssteun al dan niet in strijd is met de mededingingsregels past de Commissie de zogenoemde noodzakelijkheids- en proportionaliteitstoets toe.

Noodzakelijk

De lening van € 80 miljoen is volgens de Commissie in dit geval noodzakelijk om drie redenen van publiek belang:

1. De nieuwe kernreactor is in het belang van Europese patiënten om de levering van dergelijke medische isotopen te waarborgen;
2. Door de bouw van de nieuwe kernreactor neemt het transport van nucleaire materialen af. De productie en de verwerking van medische isotopen wordt namelijk op een plek geconcentreerd. Dit komt de veiligheid ten goede;
3. De reactor kan door de steun een bijdrage leveren aan de Europese onderzoeksprogramma’s over innoverende kernreactoren.

Private investeerders

Naast noodzakelijk ziet de Commissie de lening ook als een middel om private investeerders aan te trekken voor de tweede fase van de bouw van de kernreactor. Wegens het hoge financiële risico in de eerste fase was het niet gelukt om genoeg private investeringen te krijgen.

Proportioneel

De hulp is volgens Brussel ook proportioneel omdat de lening maar een klein deel van de totale benodigde financiering bedraagt. Bovendien zal het bedrag worden terugbetaald als het project is overgenomen door investeerders. De lening voldoet hiermee aan de criteria voor leningen uit de beschikkingpraktijk van de Commissie en jurisprudentie.

Hoe verder?

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de positieve effecten van de steun opwegen tegen de mogelijke verstoring van de mededinging die de overheidssteun kan veroorzaken. De tekst van het besluit wordt binnenkort openbaar gemaakt.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Veerle Nielen, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Persbericht IP/13/700, Europese Commissie

Meer informatie:

Toegestane staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Risico’s niet naleving, Staatssteun, Europa decentraal
Leningen, Staatssteun, Europa decentraal