...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Gebiedsontwikkeling

Op deze pagina worden de verschillende vormen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling uiteen gezet. Ook wordt ingegaan op Europese aanbestedingsregels betreffende geïnstitutionaliseerde PPS-verbanden.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Breedband en aanbesteden

Een onderwerp waarbij aanbestedingsvraagstukken kunnen spelen, is de uitrol van hogesnelheidsbreedbandverbindingen. Op deze pagina leest u welke rol decentrale overheden hierbij spelen, hoe aanbestedingsregels hierin voorbij komen, wat het verband is met de staatssteunregels en welke fondsen en voor breedband beschikbaar zijn.

...
EU Recht en beleid - 11 december 2023

Beleidsterreinen

Aanbestedende diensten kopen diensten, leveringen en werken op bepaalde beleidsterreinen in. Denk hierbij aan ICT(-netwerken), gebiedsontwikkeling, inburgering, scholen, het sociaal domein, verzekeringen, vervoer en DAEB en aanbesteden. Op deze pagina wordt een overzicht van deze beleidsterreinen uiteengezet.

...
EU Recht en beleid - 20 april 2023

Vervoer definities

Op deze pagina vindt u definities van begrippen zoals ‘Actieve mobiliteit’, ERTMS, ‘Concessie’ of ‘Micromobiliteit’.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Inachtneming aanbestedingsbeginselen bij gezondheidszorgdiensten met grensoverschrijdend belang

Bepaalde categorieën diensten, zoals maatschappelijke diensten, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten dragen naar hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie met zich mee. Voor deze “sociale en andere specifieke diensten” (voorheen IIB-diensten) geldt een verlicht aanbestedingsregime. In deze zaak herinnert het Europese Hof van Justitie eraan dat dergelijke opdrachten evenwel de fundamentele regels en de algemene beginselen van het EU-Werkingsverdrag dienen te eerbiedigen wanneer er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang.

...
EU Recht en beleid - 22 februari 2023

Vervoer en aanbesteden

Bij het uitvoeren van taken op het gebied van (openbaar) vervoer door decentrale overheden kunnen Europese aanbestedingsregels relevant zijn. Deze pagina gaat verder in op hoe de aanbestedingsregels hierin voorbij komen.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielzoekers.

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Integratie en inburgering

De Europese Unie is actief op gebieden met betrekking tot integratie en inburgering, bijvoorbeeld met actieplannen voor sociale integratie. Op deze pagina leest u meer daarover.

...
EU Recht en beleid - 11 juli 2022

Vervoer

Decentrale overheden krijgen te maken met de aanbestedingsrichtlijn als zij het openbaar vervoer in hun gebied regelen. Het contracteren hiervan gebeurt vaak door middel van concessies. Via een concessie kan een vervoersbedrijf bus-, tram- of treintrajecten of parkeerterreinen exploiteren. Behalve met (Europees) aanbesteden kunnen decentrale overheden ook bij het contracteren van vervoer te maken krijgen met het (quasi-)inbesteden van openbaar vervoer en contractvervoer. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderwerpen, maar ook over het aanbesteden van spoorvervoer en duurzame aspecten die bij vervoersaanbestedingen komen kijken.