...
Nieuws - 13 februari 2023

KED legt uit: Raamovereenkomsten

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Raamovereenkomsten hierin centraal.

...
Praktijkvraag - 22 februari 2024

Is een woningcorporatie aanbestedingsplichtig?

In het kader van activiteiten binnen een samenwerkingsverband vragen wij ons af of een woningbouwcorporatie -net als een gemeente- verplicht is om Europees aan te besteden?

...
Nieuws - 15 januari 2024

Nieuwe handreiking van PIANOo over Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding

PIANOo heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over de toepassing van het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding. In het eerste deel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je als inkoper BPKV kunt toepassen. Het tweede deel, dat begin 2024 zal volgen, is een verdere verdieping van deel één.

...
Praktijkvraag - 14 februari 2024

Moet een nabestelling na een aanbesteding opnieuw worden aanbesteed?

Onze gemeente heeft vorig jaar de inkoop van nieuw meubilair aanbesteed. De kosten hiervoor waren namelijk € 220.000,- wat boven het drempelbedrag voor aanbestedingen ligt. Het volgende jaar bleek dat er toch te weinig stoelen zijn ingekocht en was er een nabestelling nodig van € 30.000,-. Moeten we dan beide bedragen bij elkaar optellen, waardoor er opnieuw aanbesteed moet worden? Of worden deze opdrachten apart van elkaar gezien? En welk verschil maakt het hierbij of de nabestelling slechts een klein deel van de oorspronkelijke waarde, of juist een zeer groot deel is?

...
EU Recht en beleid - 12 februari 2024

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

...
Nieuws - 29 januari 2024

Enquête verantwoord aanbesteden Europese Commissie

De Europese Commissie wil graag van aanbestedende diensten uit EU-lidstaten horen wat ervaringen zijn met communicatiepraktijken rondom maatschappelijk aanbesteden. U kunt tot 31 januari 2024 reageren.

...
Nieuws - 21 november 2022

KED legt uit: Verantwoord aanbesteden

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Verantwoord aanbesteden hierin centraal.

...
Praktijkvraag - 17 januari 2024

Moeten wij alsnog Europees aanbesteden als de waarde van de opdracht door prijsstijgingen later boven het drempelbedrag uitkomt?

Onze gemeente heeft een opdracht uitgezet aan een bedrijf voor het verlenen van een dienst. Omdat de waarde destijds onder het drempelbedrag lag, is niet Europees aanbesteed. Door inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen gestegen. Als de ondernemer doorgaat met zijn werkzaamheden dan stijgt de waarde van de opdracht boven de Europese drempelwaarde. Moeten wij alsnog Europees aanbesteden? Welke risico’s lopen wij?

...
Praktijkvraag - 17 januari 2024

Moet onze gemeente de waarde van eerder aangeschafte rioolbuizen meetellen voor het bepalen van de waarde van de huidige opdracht voor rioolwerkzaamheden?

Onze gemeente is van plan om op een aantal plaatsen in de stad de riolering te vervangen. De hiervoor benodigde rioolbuizen hebben wij al in een eerder stadium via een (Europese) aanbesteding aangekocht. Moeten wij de waarde van deze buizen nu (wederom) meetellen voor de raming van de waarde van de huidige opdracht voor rioolwerkzaamheden?