...
Nieuws - 15 november 2022

Duitse nationalisatie SEFE Energy: Nederland gooit beleid Russische gascontracten om

De Europese Commissie heeft de Duitse staatssteunmaatregel ten behoeve van SEFE Energy goedgekeurd. Hiermee is SEFE genationaliseerd en valt het bedrijf niet onder het vijfde sanctiepakket. Volgens Minister Jetten brengt dit met zich mee dat ook Nederlandse aanbestedende diensten hun bestaande contracten met SEFE kunnen aanhouden en hier geen ontheffing meer voor hoeven aan te vragen.

...
EU Recht en beleid - 24 november 2022

Circulair aanbesteden

Aanbesteden kan een middel zijn om de circulaire economie tot stand te laten komen. Dat wordt gedaan door middel van circulair aanbesteden. Hierbij stelt men in de aanbesteding eisen wat betreft ecologisch ontwerp of hergebruik van benutte materialen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over circulair aanbesteden alsmede Europese handvatten.

...
Nieuws - 19 oktober 2022

Hof van Justitie doet uitspraak over onderhands gunnen van veerdiensten

Het Hof van Justitie heeft in een arrest over Italiaanse veerdiensten toelichting gegeven op de verhouding tussen de PSO-verordening en de Verordening voor het verrichten van zeevervoer. Dit is relevant voor aanbestedingen voor veerdiensten naar eilanden.

...
EU Recht en beleid - 13 oktober 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

...
Nieuws - 3 oktober 2022

Let op: deadline vijfde sanctiepakket nadert

Aanbestedende diensten hebben nog tot 10 oktober om alle lopende contracten met Russische ondernemingen te beëindigen, tenzij er een ontheffing voor het contract is verleend. Voor de toepassing van het sanctiepakket kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan van KED.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielzoekers.

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

...
EU Recht en beleid - 13 september 2022

Innovatief aanbesteden

Decentrale overheden hebben steeds meer aandacht voor onderzoek en innovatief aanbesteden. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om innovatieve producten en diensten aan te schaffen om toekomstige groei te bevorderen en de efficiëntie en kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Dit kan onder meer door middel van een innovatiepartnerschap of de concurrentiegerichte dialoog. Onder meer in de aanbestedingsrichtlijnen (bijvoorbeeld Richtlijn 2014/24) wordt aandacht besteed aan innovatie.

...
Nieuws - 6 september 2022

Ontheffing voor gascontracten SEFE Energy verlengd tot 1 januari 2023

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft per Kamerbrief bekend gemaakt dat op verzoek een algemene ontheffing tot 1 januari 2023 wordt verleend voor partijen met contracten met SEFE Energy Ltd (voorheen Gazprom).

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Integratie en inburgering

De Europese Unie is actief op gebieden met betrekking tot integratie en inburgering, bijvoorbeeld met actieplannen voor sociale integratie. Op deze pagina leest u meer daarover.