...
EU Recht en beleid - 11 juli 2022

Vervoer

Decentrale overheden krijgen te maken met de aanbestedingsrichtlijn als zij het openbaar vervoer in hun gebied regelen. Het contracteren hiervan gebeurt vaak door middel van concessies. Via een concessie kan een vervoersbedrijf bus-, tram- of treintrajecten of parkeerterreinen exploiteren. Behalve met (Europees) aanbesteden kunnen decentrale overheden ook bij het contracteren van vervoer te maken krijgen met het (quasi-)inbesteden van openbaar vervoer en contractvervoer. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze onderwerpen, maar ook over het aanbesteden van spoorvervoer en duurzame aspecten die bij vervoersaanbestedingen komen kijken.

...
Praktijkvraag - 29 november 2021

Gemeentelijk alleenrecht voor afvalinzameling?

Onze gemeente wil het alleenrecht verlenen aan een afvalinzamelaar in dienst van de overheid voor ophaaldiensten van huishoudelijk afval. We vinden veel informatie over het verlenen van het alleenrecht aan ICT-bedrijven, maar minder over afvalinzameling. Met welke aanbestedingsregels moeten we rekening houden?