...
Nieuws - 12 april 2023

Vragenlijst over de richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Het Comité van de Regio’s (RegHub) vraagt om input omtrent de Aanbestedingsrichtlijn. Deze vragenlijst is toegespitst op verantwoord aanbesteden. Belanghebbenden kunnen tot 5 mei reageren.

...
Nieuws - 3 april 2023

Terugblik: Week van Beter Aanbesteden

Vorige week was het de Week van Beter Aanbesteden! Gedurende deze week stond het verbeteren van de dialoog en samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers centraal. Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de daarbij behorende circulaire economie. Het is daarom belangrijk dat zij in gesprek blijven met ondernemingen.

...
EU Recht en beleid - 21 maart 2023

Technisch of functioneel specificeren

Aanbestedende diensten zijn verplicht om technische of functionele specificaties in de aanbestedingsstukken op te nemen. Daarin beschrijft de aanbestedende dienst de kenmerken waaraan werken, leveringen of diensten moeten voldoen (artikel 42 en bijlage VII Richtlijn 2014/24). Dit zijn de technische specificaties. Bij functionele specificaties beschrijft de aanbestedende dienst het beoogde doel of resultaat van de aanbesteding. Op deze pagina leest u hoe een aanbestedende dienst dergelijke specificaties kan omschrijven.

...
Nieuws - 21 februari 2022

Provincie Zeeland winnaar prijs duurzaam aanbesteden

Duurzaam aanbesteden? Het kan! De provincie Zeeland viel in de prijzen door met hun aanbestedingsregime flink bij te dragen aan de VN Sustainable Development Goals. Reden voor Europa decentraal om met Martin Scherpenisse, senior beleidsspecialist inkoop en aanbesteden, en Mariska van Dalen, oprichtster van het MVI-platform, te spreken.

...
Nieuws - 28 februari 2022

Oproep voor innovatieve overheidsopdrachten

De Europese Commissie roept aanbestedende diensten op om hun ideeën voor innovatieve overheidsopdrachten in te dienen. Deze innovaties moeten bijdragen aan de transitie naar een meer concurrerende, digitale, groenere en sociale economie. Voorstellen kunnen tot 3 mei ingediend worden.

...
Nieuws - 28 februari 2022

Aanmeldingen awards duurzaam aanbesteden 2022 open tot 31 maart

De aanmeldingen voor de Procura+ awards voor 2022 zijn open tot 31 maart 2022. Deze prijzen belonen succesvolle duurzame, circulaire en innovatieve aanbestedingen en aanbestedingsinitiatieven die leiden tot verbeteringen in publieke diensten, goederen, processen of infrastructuur.

...
Nieuws - 10 november 2021

Groeiende kloof in duurzaam aanbesteden

Sommige decentrale overheden boeken veel vooruitgang op het gebied van duurzaam aanbesteden, maar er zijn ook achterblijvers. De lager presterende aanbesteders maken nog weinig consequent gebruik van duurzame gunningscriteria. Voor deze partijen bestaan er meerdere handvatten om hun aanbestedingen te verduurzamen.