Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Brexit

Europees Parlement stemt formeel in met EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst

Het Europees Parlement heeft formeel ingestemd met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Op 29 december 2020 stemden de EU-lidstaten al in met het akkoord en verleenden daarmee toestemming voor de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met ingang van 1 januari 2021. Met het formele akkoord van het Parlement en de Raad is de overeenkomst op 1 mei 2021 officieel in werking getreden. Lees het volledige bericht

Inbreuk op Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland: Europese Commissie stuurt VK aanmaningsbrief

Op 15 maart heeft de Europese Commissie een aanmaningsbrief verstuurd naar het VK wegens het niet nakomen van de afspraken in het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. Het VK heeft namelijk aangegeven dat het eenzijdig de ‘respijtperiode’ wil verlengen. Dit is een inbreuk op de materiële bepalingen met betrekking tot het verkeer van goederen en gezelschapsdieren die van toepassing zijn op de situatie tussen Ierland en Noord-Ierland.

Lees het volledige bericht

Dataopslag in het VK na de Brexit, kan dat?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf heeft aangegeven dat het voldoet aan de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming. Kan de gemeente ervan uitgaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ blijft, ondanks dat het VK geen EU-lidstaat meer is? Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst?

Bekijk het antwoord

Moeten ondernemers uit het VK toegelaten worden tot de Europese aanbestedingsprocedures?

Ons samenwerkingsverband van gemeenten koopt voor drie gemeenten werken, leveringen en diensten in. Ons samenwerkingsverband is aanbestedingsplichtig. Incidenteel ontvangen wij bij Europese aanbestedingsprocedures inschrijvingen van ondernemers uit het VK. Moeten wij die ondernemers uit het VK blijven toelaten tot Europese aanbestedingsprocedures nu het VK de Europese Unie heeft verlaten? Wat is hierover afgesproken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK?

Bekijk het antwoord

Brexit: Europese Commissie presenteert plannen voor een Brexit Adjustment Reserve

Met het vertrek van het VK uit de Europese Unie per 1 januari 2021 neemt het VK niet meer deel aan de interne markt van de EU en wordt het land als derde land gezien. Dat heeft gevolgen voor bedrijven, burgers en overheden. Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld.

Lees het volledige bericht

Vernieuwde versie brexit impact scan online

De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Brexit heeft grote gevolgen voor alle overheidsorganisaties in Nederland. Het is daarom belangrijk om na te gaan welke maatregelen nodig zijn. Overheden die de scan eerder al hebben gedaan, wordt aangeraden om de scan nogmaals te doen, omdat er veel nieuwe informatie is toegevoegd. De impactscan is gemaakt door Kenniscentrum Europa decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees het volledige bericht

Brexit: stand van zaken onderhandelingen november 2020

Het is nog onzeker hoe de toekomstige relatie van de EU en het VK vorm krijgt. De onderhandelingen tussen de partijen gaan nog intensief door. Op 31 december 2020 verloopt de overgangsperiode definitief; de deadline voor het sluiten van een overeenkomst nadert. Het is belangrijk dat decentrale overheden  zich voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Dit kan met de Brexit Impact Scan voor overheden.

Lees het volledige bericht