Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Dienstenrichtlijn

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

Bekijk het antwoord

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover bepaalde regels voor openbare orde?

In een provinciale Wegenverordening zijn – in verband met de verkeersveiligheid – diverse verboden opgenomen. Zoals verboden voor het aanbrengen van kunstwerken op de weg, het planten van bomen en het plaatsen van tijdelijke kraampjes. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Kunnen deze verboden in het kader van de gestelde eisen in de Dienstenrichtlijn gehandhaafd blijven of moeten deze worden aangepast?

Bekijk het antwoord

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsrechtelijke bepalingen?

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in het algemeen? En ziet de Dienstenrichtlijn meer in het specifiek op het opnemen van beperkingen/clausules in (aan te gane) arbeidsovereenkomsten?

Op het gebied van verzekeringsdiensten wordt bijvoorbeeld vaak bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten de beperking/clausule opgenomen, dat in diensttredend personeel gedurende bijvoorbeeld drie jaar geen activiteiten (zoals het benaderen van oude cliënten) bij het verlaten van de ene dienst in zijn/haar nieuwe functie mag uitoefenen. Is dit onder de toekomstige Dienstenrichtlijn nog toegestaan?

Bekijk het antwoord

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

Bekijk het antwoord