...
Nieuws - 3 juni 2024

Raad stelt prioriteiten voor digitaliseringsbeleid volgende wetgevingscyclus vast

Afgelopen week heeft de Raad van de Europese Unie de prioritieten voor het Europese digitaliseringsbeleid in de komende wetgevingscyclus vastgesteld. De nadruk ligt op een effectieve en samenhangende implementatie met lage administratieve kosten. Verder is het belangrijk om digitalisering op EU-niveau aan te pakken.

...
Praktijkvraag - 4 juni 2024

Moeten decentrale overheden zelfstandig en rechtstreeks aan de NIS2 verplichtingen voldoen?

Onze gemeente wenst de cyberbeveiliging van haar kwetsbare netwerk en informatiesystemen gestructureerd aan te pakken. Nu we volgens het Rijk onder de NIS2-Richtlijn vallen, maar de Cyberbeveiligingswet in de zomer 2025 in werking zal treden, vragen wij ons af of gemeenten na de omzettingstermijn rechtstreeks aan NIS2 moeten voldoen?

...
Nieuws - 4 juni 2024

Tijdlijn Digitalisering van KED nu nog overzichtelijker

De Tijdlijn Digitalisering van KED biedt decentrale overheden inzicht in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor data en AI-gebruik. De tijdlijn is uitgebreid met nieuwe EU-ontwikkelingen en heeft nu drie nieuwe filterfuncties voor meer overzicht en interactiviteit.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Digi-diensten

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle diensten die Kenniscentrum Europa Decentraal aanbiedt rond het thema Digitale Overheid.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

INSPIRE-richtlijn

Wat heeft de EU met geografische gegevens te maken? En hoe worden deze gegevens precies gedeeld? Op deze pagina komen onder meer het Europees en Nederlands beleid inzake geografische data aan bod. Verder wordt er uiteengezet wat decentrale overheden met het delen van ruimtelijke gegevens te maken hebben.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Data Governance Verordening

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft is in 2020 een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. Europese data governance is het geheel van Europese regels en beleid waarmee veilig delen van data gegarandeerd kan worden. Met de verordening moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU makkelijker worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data wordt behouden en de veiligheid ervan wordt gegarandeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de DGA-verordening.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence kan helpen bij het vinden van oplossingen voor veel van de maatschappelijke problemen, van gezondheid tot landbouw, van beveiliging tot productie. Om dit te bereiken moet de technologie worden gebruikt op een manier die niet schadelijk is voor mensen en hun grondrechten. Daarom is de Europese Unie bezig met het ontwikkelen van een strategisch kader dat zowel zorgt voor verbeteringen als voor vertrouwen bij burgers en bedrijven. Op deze pagina vindt u informatie over Europese en nationale regelgeving over AI en de gevolgen en verplichtingen voor decentrale overheden die daaruit voortvloeien.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

E-commerce

De technologie verandert snel. Dit geldt ook voor onze manier van handelen. De handel speelt zich inmiddels veelal elektronisch af: e-commerce. Al vroeg trad daarom de Richtlijn inzake elektronische handel in werking. In 2020
zijn er nieuwe voorstellen gedaan voor de elektronische handel, in de vorm van de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Europese beleid voor e-commerce en wat dat betekent voor Nederlandse decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale diensten door iedereen te gebruiken zijn: even goed voor mensen met én zonder handicap. Gebruikers die doof, blind of autistisch zijn of bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, kunnen moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van websites of mobiele applicaties. Dit brengt ook verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Toegankelijkheid van producten en diensten

Verbetering van de toegankelijkheid in de Europese Unie is hard nodig. Veel producten en diensten die binnen de Europese markt worden vervaardigd en aangeboden zijn voor mensen met een beperking niet of onvoldoende toegankelijk. Daarom is er nagedacht over de verbetering van toegankelijkheid voor diverse producten en diensten.

Op deze pagina leest u meer over de Toegankelijkheidsrichtlijn en de producten en diensten die hieronder vallen. Daarnaast gaat deze pagina in op de informatie die specifiek relevant is voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

E-health

Digitale technologieën maken zorg op afstand mogelijk. De digitalisering van de gezondheidszorg kan erop toezien dat de zorg toegankelijker en efficiënter wordt voor burgers. Zo vergemakkelijkt e-health de interactie tussen patiënten en artsen en zorgt het voor een eenvoudigere uitwisseling van data tussen gezondheidscentra. E-health is het gebruik van ICT voor het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidszorg. E-health wordt toegepast door medewerkers in de zorg, maar ook door patiënten zelf.