...
Nieuws - 23 april 2019

Verplichting e-factureren vanaf heden van kracht

Afgelopen donderdag (18 april 2019) zijn de nieuwe aanbestedingsregels rond e-factureren van kracht geworden. Vanaf deze datum moeten overheidsorganisaties elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Momenteel blijkt 85% van de […]

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn namelijk essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones, laptops en auto’s. Sinds eind 2020 is er echter een wereldwijd tekort aan chips. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het thuiswerken tijdens de coronacrisis en een verstoring van de productie bij chipsfabrikanten. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden voor producten. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan er daarnaast voor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun doelstellingen op het gebied van digitalisering. Op deze pagina leest u meer over het Europese en Nederlandse beleid omtrent chips.

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?

Onze gemeente voert een actief social return beleid en wil daarmee werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij onder meer door social return verplichtingen te hanteren bij aanbestedingen. Bij de uitvoering van dit sociale beleid loopt de gemeente tegen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan. Op welke wijze kan de gemeente controleren dat ondernemingen inderdaad bepaalde personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben of zullen betrekken bij de uitvoering van de social return verplichting zonder dat de privacyregelgeving wordt overtreden?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat te doen bij een datalek na een hack?

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen bij organisaties waarbij sprake was van een (poging tot) een hack met gijzelsoftware, wil onze gemeente weten of er in zo’n geval sprake is van een datalek. Zo ja, welke stappen moeten wij dan nemen om dit op te lossen?

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Cybersecurity

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

...
Nieuws - 28 november 2022

Voorlopig akkoord lancering internetsatellieten

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het Secure Connectivity-programma. Als gevolg hiervan gaat de EU een constellatie voor internetsatellieten lanceren, genaamd IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Een satellietconstellatie is een groep identieke satellieten die samenwerken om een ​​dienst te verlenen.

...
Nieuws - 28 november 2022

Onderzoek behoefte decentrale overheden omtrent digitalisering

Denk mee over welke ondersteuning decentrale overheden nodig hebben! Medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met het thema digitalisering kunnen meedenken over wat hen helpt om de vertaalslag te maken van Europese beleidsvoorstellen omtrent digitalisering naar de eigen beleidsaanpak. Vul de vragenlijst in of ga met ons in gesprek!

...
Nieuws - 7 november 2022

Groene en digitale transitie hand in hand voor hervorming energiesector

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin wordt benadrukt hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven.

...
Nieuws - 16 november 2022

Verordening voorgesteld voor het delen van gegevens over kortetermijnverhuur

Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie aanzienlijk toe. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. De verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties als burgers, heeft de Commissie ook een consultatie gepubliceerd.