Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

Nieuws - 27 november 2023

Europese Raad bereikt standpunt over amendement cyberveiligheidsverordening

De Europese Raad van de Europese Unie is akkoord met het voorgestelde amendement van de cyberveiligheidsverordening. De Europese Commissie wil deze verordening wijzigen om certificeringsschema voor ‘beheerde beveiligingsdiensten’ vast te leggen. De Raad heeft er nog voor gezorgd dat de wijzigingen beter aansluiten bij bestaande wetgeving, zoals de NIS2.

Nieuws - 20 november 2023

Voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale portemonnee

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Europese digitale identiteit (eID). De voorziene verordening moet lidstaten, burgers en ondernemingen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van digitale portemonnees die in de gehele EU erkend worden.

EU Recht en beleid - 14 november 2023

ePrivacy Verordening

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy Verordening. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels bij elektronische communicatiediensten en versterkt daarmee de huidige regels. Op deze pagina wordt de verordening inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de stand van zaken. Hierbij komt ook de decentrale relevantie van de verordening aan bod.

EU Recht en beleid - 14 november 2023

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 moeten onder andere decentrale overheden de regels van de Algemene Verordening Vegevensbescherming toepassen wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Deze Europese verordening verving de hiervoor geldende Richtlijn bescherming persoonsgegevens.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

De digitalisering van de samenleving gaat in een hoog tempo, ook in Nederland. Niet alle burgers en bedrijven komen op hetzelfde tempo mee, waarbij publieke waarden in het gedrang kunnen komen. Daarom presenteerde de staatssecretaris eind 2022 de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering. Dit bevat vijf programmalijnen: Meedoen, Vertrouwen, Regie op het digitale leven, waardengedreven en Open Digitale overheid en versterken digitale samenleving in Caribisch deel van het Koninkrijk.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Digitale Overheid

Digitalisering is momenteel één van de hoofdprioriteiten binnen de Europese Unie. De digitale technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. In dit dossier leest u meer over de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid en de betekenis hiervan voor decentrale overheden.

Nieuws - 6 november 2023

Terugblik Webinar Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid

Op 1 november 2023 organiseerde KED in samenwerking met de VNG een webinar over de Europese ontwikkelingen rondom cyberveiligheid. Onder leiding van moderator Barend Tensen (KED), gingen de panelleden Iris Meerts (burgermeester Wijk bij Duurstede en cyberburgemeester), Kato Vierbergen (VNG) en Martin Herz (KED) in gesprek.

Nieuws - 6 november 2023

ComPAct: maatregelen om decentrale overheden te ondersteunen

De Europese Commissie heeft op 25 oktober 2023 ComPAct gepubliceerd: de Mededeling over de versterking van de Europese bestuurlijke ruimte. ComPAct is de eerste set maatregelen van de Commissie om decentrale overheden in heel Europa te ondersteunen.