Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

Nieuws - 19 juni 2023

Start onderhandelingen Raad en Parlement over AI Verordening

Het Europees Parlement heeft zijn onderhandelingspositie over de Artificial Intelligence Verordening vastgesteld. Dit betekent dat de wet nu doorstroomt naar de triloog fase waarin met de Europese Raad, de Commissie en het Parlement wordt onderhandeld.

EU Recht en beleid - 17 mei 2023

Data Governance Verordening

Hoe kunnen we in de Europese Unie makkelijk en veilig data delen? Om antwoord te geven op deze vraag heeft is in 2020 een verordening voor gegevensbeheer voorgesteld: de Data Governance Act. Europese data governance is het geheel van Europese regels en beleid waarmee veilig delen van data gegarandeerd kan worden. Met de verordening moet de beschikbaarheid van gegevens binnen de EU makkelijker worden, terwijl tegelijkertijd volledige controle over de data wordt behouden en de veiligheid ervan wordt gegarandeerd. Hieronder kunt u meer lezen over de DGA-verordening.

Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

Nieuws - 15 mei 2023

Publicatie: Data Governance Verordening Impact Analyse

KED heeft een factsheet over de impact van de Data Governance Verordening voor decentrale overheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de impact van deze wet momenteel om diverse redenen gering is.

EU Recht en beleid - 17 april 2023

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

EU Recht en beleid - 4 april 2023

INSPIRE-richtlijn

Wat heeft de EU met geografische gegevens te maken? En hoe worden deze gegevens precies gedeeld? Op deze pagina komen onder meer het Europees en Nederlands beleid inzake geografische data aan bod. Verder wordt er uiteengezet wat decentrale overheden met het delen van ruimtelijke gegevens te maken hebben.

EU Recht en beleid - 23 maart 2023

Data en technologieën

Er komt steeds meer data beschikbaar. Hier moeten nieuwe technologische mogelijkheden voor worden gevonden en op worden toegepast. Deze data en technologieën hebben gevolgen voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar ook voor decentrale overheden. Op wat voor manieren hebben decentrale overheden dan met data en technologieën te maken? En wat zijn de regels hiervoor? In dit sub-dossier vindt u informatie over het Europese en Nederlandse beleid als het gaat om data en technologieën. Daarnaast wordt ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Praktijkvraag - 23 maart 2023

Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?

Een medewerker van ons gemeentearchief stelde onlangs vragen over de toekomstige Wet hergebruik overheidsinformatie die deze zomer in werking treedt en de Europese Richtlijn die daaraan ten grondslag ligt. Verplicht deze richtlijn ons straks als gemeente, maar ook ons archief, om alle data die wij in huis hebben beschikbaar te stellen?

EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Wanneer moet een onderzoeksdossier in een niet-nakomings­procedure openbaar worden gemaakt?

In het arrest LPN-Europese Commissie staat de vraag centraal of de Europese Commissie verplicht is om het onderzoeksdossier in een niet-nakomingsprocedure openbaar te maken. Dit vraagstuk kan voor decentrale overheden van belang zijn wanneer zij zelf betrokken zijn in een niet-nakomingsprocedure en bijvoorbeeld particulieren documenten over de vermeende niet-nakoming van Europees recht door die decentrale overheid zouden willen opvragen bij de Commissie.