Nieuws - 9 oktober 2023

Consultatie: Cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten en -diensten

De Europese Commissie vraagt om feedback over een regeling voor cyberbeveiligingscertificering. Hiermee worden regels opgesteld voor het evalueren en certificeren van ICT-producten en -diensten op het gebied van cybersecurity. De deadline voor feedback is 31 oktober 2023.

Nieuws - 25 september 2023

Europese regelgeving over digitalisering van kortetermijnverhuur

Kortetermijnverhuur wordt steeds populairder door online platforms als Airbnb en Booking.com. Deze kortetermijnverhuur heeft voordelen voor het toerisme in een regio, maar zorgt ook voor krapte op de woningmarkt. Decentrale overheden willen kortetermijnverhuur daarom aan banden leggen, maar daarvoor gelden in de EU en in Nederland verschillende regels. Met een nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moeten de regels geharmoniseerd worden en moet er voor het uitwisselen van gegevens over kortetermijnverhuur een digitaal toegangspunt worden opgezet.

Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Kunnen omwoners beroep doen op het voorzorgbeginsel in verband met straling van zendmasten?

Het college van B&W van onze gemeente heeft een bouwvergunning verleend aan een operator op het terrein van de mobiele telefonie voor het oprichten van een antennemast. Daartegen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Bezwaarden doen een beroep op het voorzorgsbeginsel uit het Europees recht. Men vreest dat de volksgezondheid gevaar loopt door de elektromagnetische velden van mobiele telefoons en antennes, bijvoorbeeld van 5G-netwerken. Het staat niet vast dat deze velden ongevaarlijk zijn.

In hoeverre moet het voorzorgsbeginsel worden betrokken bij de beslissing op de bezwaren?

Praktijkvraag - 5 september 2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NISS-richtlijn?

Nieuws - 22 september 2022

Nieuwe verordening inzake cyberweerbaarheid voorgesteld

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening cyberweerbaarheid. De verordening moet zorgen voor een verbetering van digitale producten en diensten die nu onvoldoende beveiligd zijn.

EU Recht en beleid - 4 september 2023

Cybersecurity

Het gebruik van digitale technologieën wordt steeds groter. Onder andere de vervoerssector, energiesector en gezondheidssector worden er steeds afhankelijker van. Digitale technologieën bieden oplossingen en kansen voor problemen, maar zijn niet geheel zonder risico’s. De Europese Commissie is al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden te beschermen tegen cybercriminaliteit.

EU Recht en beleid - 26 juli 2023

Chips

De digitale transformatie heeft geleid tot meer behoefte aan chips. Chips zijn essentiële bouwstenen voor digitale producten zoals smartphones en laptops. Sinds 2020 is er een wereldwijd tekort aan chips. Het tekort aan chips heeft grote gevolgen. Denk aan prijsstijgingen en lange levertijden. Het gaat om producten die ook door decentrale overheden worden gebruikt of ingekocht. Het tekort kan ervoor zorgen dat decentrale overheden risico lopen op een achterstand bij het behalen van hun digitale doelstellingen.