EU Recht en beleid - 14 november 2023

ePrivacy Verordening

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy Verordening. Met dit voorstel introduceert de Europese Commissie strengere privacyregels bij elektronische communicatiediensten en versterkt daarmee de huidige regels. Op deze pagina wordt de verordening inhoudelijk besproken en wordt ingegaan op de stand van zaken. Hierbij komt ook de decentrale relevantie van de verordening aan bod.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke voorwaarden stelt de AVG aan de publicatieplicht van beschikkingen op grond van de staatssteunregels?

In hoeverre moeten decentrale overheden rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij publicatieplicht op grond van de staatssteunregels? De AVG kan namelijk van belang zijn bij de publicatie van sommige staatssteunbeschikkingen, bijvoorbeeld wanneer steun aan een agrariër wordt verleend, die ook woont op zijn agrarisch bedrijf. Is een decentrale overheid verplicht om zulke persoonsgegevens te vermelden in de beschikking? Of is de AVG niet van toepassing op de staatssteunregels?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat te doen bij een datalek na een hack?

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen bij organisaties waarbij sprake was van een (poging tot) een hack met gijzelsoftware, wil onze gemeente weten of er in zo’n geval sprake is van een datalek. Zo ja, welke stappen moeten wij dan nemen om dit op te lossen?

Nieuws - 2 november 2020

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

Nieuws - 8 maart 2021

De ontwikkelingen rondom de ePrivacy-verordening op een rijtje

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy-verordening. De verordening versterkt de huidige regels. Vooral de toekomstige regelgeving omtrent cookies zijn voor decentrale overheden van belang.

Praktijkvraag - 23 maart 2023

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens door boa’s privacyproof is?

Binnen onze gemeente zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) actief die de politie ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Bij de uitvoering van deze taken verwerken boa’s ook persoonsgegevens. Met het oog op de nieuwe Europese privacyregels vragen wij ons af of waar we als gemeente op moeten letten bij de gegevensverwerking door boa’s.

Nieuws - 31 mei 2021

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is drie jaar – hoe staat het ermee?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer drie jaar van kracht. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, ook decentrale overheden, voldoen aan de regels uit de verordening wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Maar wat heeft de AVG ons de afgelopen drie jaar gebracht?