Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Europees Beleid

Vrij reizen in de EU tijdens de coronapandemie: digitaal EU-covidcertificaat officieel van start

Groen licht voor het digitaal EU-covidcertificaat. De voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie tekenden de verordening die de invoering van het certificaat mogelijk maakt. Hiermee is het wetgevingsproces voor deze verordening afgesloten. Het certificaat moet het veilige en vrije verkeer tijdens de COVID-19 pandemie binnen de EU vergemakkelijken. Alle EU-burgers kunnen een covidcertificaat aanvragen bij hun nationale autoriteiten. Het certificaat geldt vanaf 1 juli in alle EU-lidstaten.

Lees het volledige bericht

Jaaroverzicht 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd

De coronacrisis heeft zich maar in beperkte mate vertaald in de werkdruk van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ondanks een sluiting van twee maanden in het voorjaar hebben de Europese rechters in Luxemburg 1540 zaken afgehandeld, zijn technologische oplossingen voor zittingen gevonden en heeft het Hof zich uitgesproken over het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie heeft verlaten. Informatie hierover en meer is te vinden in het jaaroverzicht van het Hof van 2020.

Lees het volledige bericht

Raad van State: Beroep tegen omgevingsbesluiten in sommige gevallen mogelijk voor niet-belanghebbenden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat niet-belanghebbenden in sommige gevallen in beroep kunnen gaan bij de bestuursrechter tegen omgevingsbesluiten. Dit volgt uit het ‘Varkens in Nood’-arrest van het Europees Hof van Justitie. Niet-belanghebbenden moeten wel een zienswijze hebben ingediend tijdens de voorbereidingsprocedure van een besluit. Tevens moet er voldaan zijn aan het relativiteitsvereiste. Ook decentrale overheden hebben te maken met de verruimde toegang tot de bestuursrechter bij verschillende omgevingsbesluiten. Lees het volledige bericht

Consultatie over Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen

De Europese Commissie heeft een voorstel ontwikkeld voor een Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en samenlevingen. Interoperabiliteit maakt het mogelijk voor decentrale overheden om op een begrijpelijke manier informatie uit te wisselen met burgers en bedrijven. Belanghebbenden kunnen hier nu een bijdrage aan leveren. Het voorstel heeft als doel om de samenwerking tussen decentrale overheden te versterken en om hen te ondersteunen bij het verstrekken van interoperabiliteitsdiensten aan burgers en bedrijven.

Lees het volledige bericht

Fit for Future-platform stelt werkprogramma 2021 vast & het RegHub 2.0 platform is gelanceerd

Europese wetgeving vereenvoudigen en moderniseren, dat is het doel van de Europese Commissie met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Om dit te bereiken heeft de Commissie het Fit for Future-platform in het leven geroepen. Het platform heeft nu 15 initiatieven voor betere regelgeving geselecteerd in haar werkprogramma voor 2021.

Lees het volledige bericht

De Conferentie over de Toekomst van Europa belooft meer burgerparticipatie

De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wil de Europese Unie (EU) de burgerparticipatie vergroten en daarmee een veerkrachtiger Europa creëren. Burgers krijgen de kans om hun stem te laten horen over de toekomst van de EU. Decentrale overheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij middels het organiseren van lokale events de burgerparticipatie kunnen bevorderen.

Lees het volledige bericht

RegioStars Awards 2021 voor regionale EU projecten open voor aanmeldingen

De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

Lees het volledige bericht