...
Nieuws - 6 november 2023

Raadplegingen: schrapping van rapportageverplichtingen

De Europese Commissie vraagt om feedback over een aantal voorstellen voor het schrappen van rapportageverplichtingen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 19 december 2023.

...
Nieuws - 30 oktober 2023

Europese Commissie doet voorstellen voor verlichting rapportageverplichtingen

Overheidsinstanties en bedrijven zijn op veel onderwerpen verplicht om rapportages bij te houden over de handhaving en monitoring van EU-wetgeving op nationaal en decentraal niveau. Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie negen voorstellen gepresenteerd om rapportagevereisten beter af te stemmen op de werkpraktijk.

...
Nieuws - 20 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De opzet van de Europese elektriciteitsmarkt wordt hervormd, daarover heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie een akkoord bereikt. Het doel daarvan is om de elektriciteitsprijzen minder afhankelijk te maken van de markt voor fossiele brandstoffen, aangezien deze nogal wisselvallig kan zijn. Hiermee wil de Raad zorgen voor een meer stabiliteit meer en bescherming van de consument.

...
Nieuws - 15 augustus 2023

Call Urban Agenda voor leden nieuwe thema-partnerschappen: Food en Cities of Equality

De Urban Agenda for the EU (UAEU) zoekt partners voor twee nieuwe themapartnerschappen: ‘Food’ en ‘Cities of Equality’. Steden, regio’s, lidstaten, partnerstaten, stedelijke koepelorganisaties en andere instanties worden uitgenodigd om lid te worden. Aanmelden kan tot 29 september 2023.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Bridge! rapport

Kenniscentrum Europa Decentraal is gevraagd een inventarisatie te maken van problemen waar decentrale overheden tegenaan lopen bij de uitvoering van Europees recht. Een overzicht van trends en ontwikkelingen van vragen in de periode 2003-2015 is terug te vinden in het Bridge! rapport.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Betere regelgeving

Het geheel van Europese wet- en regelgeving wordt vaak gezien als erg omvangrijk en complex. Lidstaten geven dit aan, maar ook de Europese Commissie zelf ziet dit in. In de afgelopen jaren zijn er daarom diverse maatregelen genomen binnen de zogenaamde ‘Betere Regelgeving’ Agenda om wetgeving van de EU te vereenvoudigen, verminderen en verbeteren.

...
Nieuws - 14 februari 2022

Fit for Future-platform lanceert nieuw werkprogramma 2022

Het Fit for Future-platform heeft haar nieuwe werkprogramma gelanceerd. Voor het komende jaar staan er elf adviezen op de planning, met als overkoepelend thema de koppeling tussen de groene en digitale transitie.