...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

...
Nieuws - 15 augustus 2023

Call Urban Agenda voor leden nieuwe thema-partnerschappen: Food en Cities of Equality

De Urban Agenda for the EU (UAEU) zoekt partners voor twee nieuwe themapartnerschappen: ‘Food’ en ‘Cities of Equality’. Steden, regio’s, lidstaten, partnerstaten, stedelijke koepelorganisaties en andere instanties worden uitgenodigd om lid te worden. Aanmelden kan tot 29 september 2023.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Bridge! rapport

Kenniscentrum Europa Decentraal is gevraagd een inventarisatie te maken van problemen waar decentrale overheden tegenaan lopen bij de uitvoering van Europees recht. Een overzicht van trends en ontwikkelingen van vragen in de periode 2003-2015 is terug te vinden in het Bridge! rapport.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Better Regulation Insight Tool

De ‘Better Regulation Insight Tool’ (BRIGHT) is een praktische online tool die (decentrale) overheden helpt om technische knelpunten op het gebied van EU-regelgeving te identificeren en oplossingen te formuleren. Deze oplossingen kunnen vervolgens worden ingebracht via de EU ‘Betere Regelgeving’ Agenda.

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Betere regelgeving

Het geheel van Europese wet- en regelgeving wordt vaak gezien als erg omvangrijk en complex. Lidstaten geven dit aan, maar ook de Europese Commissie zelf ziet dit in. In de afgelopen jaren zijn er daarom diverse maatregelen genomen binnen de zogenaamde ‘Betere Regelgeving’ Agenda om wetgeving van de EU te vereenvoudigen, verminderen en verbeteren.

...
Nieuws - 14 februari 2022

Fit for Future-platform lanceert nieuw werkprogramma 2022

Het Fit for Future-platform heeft haar nieuwe werkprogramma gelanceerd. Voor het komende jaar staan er elf adviezen op de planning, met als overkoepelend thema de koppeling tussen de groene en digitale transitie.

...
Nieuws - 4 oktober 2021

Comité van de Regio’s pleit voor meer oog voor decentrale dimensie

Het Europees Comité van de Regio’s pleit voor meer decentrale samenwerking op Europees niveau om regelgeving van de EU te verbeteren. Daarom heeft het een ontwerpadvies opgesteld met verschillende stappen voor de Europese Commissie en decentrale overheden om decentrale betrokkenheid te versterken.

...
Nieuws - 14 juni 2021

Het Gebruik van Datatechnologieën voor Betere Regelgeving

Het gebruik van datatechnologieën binnen het Betere Regelgevingskader kan bijdragen aan effectievere en efficiëntere Europese wet- en regelgeving. De Raad voor Concurrentievermogen nam hier op 27 mei 2021 conclusies over aan.

...
Nieuws - 7 juni 2021

Europese Agenda Stad: Publicatie ‘Quick Scan’ Betere Regelgeving

Stedelijke vraagstukken hebben veel te maken met Europese wet en regelgeving. Binnen de Europese Agenda Stad werken 13 thematische partnerschappen samen aan betere regelgeving op EU-niveau. Kenniscentrum Europa decentraal deed een Quick Scan om te onderzoeken welke acties de grootste kans van slagen hebben.