...
Nieuws - 15 oktober 2019

In gesprek met gedeputeerde Jeannette Baljeu

Wat is de rol van de provincie Zuid-Holland in Europa, hoe wordt er samengewerkt met andere stakeholders en hoe bereidt de provincie zich voor op de Brexit? Over deze en andere vragen ging Europa decentraal in gesprek met Jeannette Baljeu. Baljeu is namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moeten ondernemers uit het VK toegelaten worden tot de Europese aanbestedingsprocedures?

Ons samenwerkingsverband van gemeenten koopt voor drie gemeenten werken, leveringen en diensten in. Ons samenwerkingsverband is aanbestedingsplichtig. Incidenteel ontvangen wij bij Europese aanbestedingsprocedures inschrijvingen van ondernemers uit het VK. Moeten wij die ondernemers uit het VK blijven toelaten tot Europese aanbestedingsprocedures nu het VK de Europese Unie heeft verlaten? Wat is hierover afgesproken in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Inkoopcontracten met dienstverleners uit het VK, wat verandert er door de Brexit?

Onze gemeente heeft inkoopcontracten voor dienstverlening met het Verenigd Koninkrijk, en we zijn mogelijk voornemens om in de toekomst nieuwe inkoopcontracten af te sluiten bij dienstverleners uit het VK. Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst? En hoe kunnen wij hier rekening mee houden?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke regels gelden er voor invoer en uitvoer van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven aan instellingen in het Verenigd Koninkrijk?

Een publiekrechtelijke cultuurinstelling in onze regio heeft op dit moment een bruikleenovereenkomst met een museum in het Verenigd Koninkrijk (VK) lopen, waarbij een aantal kunst- en cultuurgoederen aan het VK in bruikleen zijn gegeven. Deze overeenkomst loopt over een aantal jaar ten einde. Welke stappen moet deze instelling nemen om de goederen terug te krijgen nu het VK geen lidstaat van de EU meer is? Met welke formaliteiten moet rekening worden gehouden, mocht in de toekomst weer een overeenkomst met het VK afgesloten worden voor het in bruikleen geven van cultuurgoederen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan onze gemeente nog financiële diensten afnemen in het VK?

Onze gemeente heeft in het verleden regelmatig financiële producten afgenomen bij dienstverleners uit het Verenigd Koninkrijk (hierna VK), zoals verzekeraars en banken. Nu het VK geen lidstaat van de EU meer is, vragen wij ons af of het voor onze gemeente in de toekomst nog wel mogelijk is om financiële diensten af te nemen bij financiële instellingen uit het VK. Wat is er in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK hierover afgesproken of met welke regelgeving moeten wij rekening houden?

...
EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Brexit

Brexit: het VK is sinds 31 januari 2020 geen lidstaat meer van de Europese Unie. In de handels- en samenwerkingsovereenkomst die de EU en het VK hebben gesloten, zijn de afspraken over hun handelsrelatie terug te vinden. Wat betekent de Brexit voor de praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen? Op deze pagina leest u meer informatie over de Brexit.

...
Nieuws - 20 juni 2022

VK wil Brexit-akkoord schenden: wat zijn de consequenties?

Het wetsvoorstel van het VK voor het eenzijdig aanpassen van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland schendt de gemaakte Brexit-afspraken. De Europese Commissie vindt het voorstel onaanvaardbaar en is daarom meerdere inbreukprocedures gestart. Hoe zat het ook al weer met Brexit?
Lees meer op de website van KED en het HNP.