...
Praktijkvraag - 14 oktober 2022

Dataopslag in het VK na de Brexit, kan dat?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf heeft aangegeven dat het voldoet aan de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming. Kan de gemeente ervan uitgaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ blijft, ondanks dat het VK geen EU-lidstaat meer is? Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst?

...
Nieuws - 13 september 2022

Afgelopen juli wederom nieuwe inbreukprocedures gestart tegen VK wegens niet-naleven Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland

In juli startte de Europese Commissie wederom vier nieuwe inbreukprocedures tegen het VK wegens niet-naleving van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. De Commissie stuurde meerdere aanmaningsbrieven die onder andere zien op het niet naleven van regels inzake accijnzen, het niet naleven van douanevoorschriften en het niet uitvoeren van de regels omtrent het éénloketsysteem voor invoer.

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Brexit

De Brexit heeft gevolgen voor decentrale overheden. Wat moet u weten om de Brexit te begrijpen? Lees onze vragen en antwoorden en u bent op de hoogte van het Brexit-proces.

...
Nieuws - 28 januari 2019

Commissie maakt no deal-voorstellen bekend voor EU-visserijsector

De Brexit-datum van 29 maart komt dichterbij, terwijl het nog niet bekend is hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Het onderhandelde terugtrekkingsakkoord wacht nog op goedkeuring van het Britse parlement en het Europees Parlement. Om de impact van een mogelijke no-deal-Brexit op te vangen…

...
Nieuws - 22 januari 2019

Brexit: Stemming Brits parlement en nieuw voorstel May

Afgelopen week is het terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement afgewezen. De Britse premier May kwam gisteren met een plan B. Lees in ons artikel meer over dit nieuwe voorstel, de huidige stand van zaken en over wat premier Rutte uw decentrale overheidsorganisatie aanraadt met betrekking tot de Brexit.

...
Nieuws - 27 september 2021

Brexit: Europees Parlement keurt Brexit Adjustment Reserve goed

De Brexit kan voor partijen negatieve effecten hebben wat betreft handel met het VK. Het Europees Parlement vindt dat bedrijven, regio’s en landen die door de Brexit nadelige gevolgen ondervinden financieel geholpen moeten worden. Het Parlement heeft daarom de € 5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd.

...
Nieuws - 20 juni 2022

VK wil Brexit-akkoord schenden: wat zijn de consequenties?

Het wetsvoorstel van het VK voor het eenzijdig aanpassen van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland schendt de gemaakte Brexit-afspraken. De Europese Commissie vindt het voorstel onaanvaardbaar en is daarom meerdere inbreukprocedures gestart. Hoe zat het ook al weer met Brexit?
Lees meer op de website van KED en het HNP.

...
Nieuws - 13 januari 2021

Vernieuwde versie brexit impact scan online

De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. 

...
Nieuws - 7 juli 2021

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over Brexit Adjustment Reserve

Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt.