...
Nieuws - 13 september 2022

Afgelopen juli wederom nieuwe inbreukprocedures gestart tegen VK wegens niet-naleven Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland

In juli startte de Europese Commissie wederom vier nieuwe inbreukprocedures tegen het VK wegens niet-naleving van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. De Commissie stuurde meerdere aanmaningsbrieven die onder andere zien op het niet naleven van regels inzake accijnzen, het niet naleven van douanevoorschriften en het niet uitvoeren van de regels omtrent het éénloketsysteem voor invoer.

...
Nieuws - 27 september 2021

Brexit: Europees Parlement keurt Brexit Adjustment Reserve goed

De Brexit kan voor partijen negatieve effecten hebben wat betreft handel met het VK. Het Europees Parlement vindt dat bedrijven, regio’s en landen die door de Brexit nadelige gevolgen ondervinden financieel geholpen moeten worden. Het Parlement heeft daarom de € 5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd.

...
Nieuws - 20 juni 2022

VK wil Brexit-akkoord schenden: wat zijn de consequenties?

Het wetsvoorstel van het VK voor het eenzijdig aanpassen van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland schendt de gemaakte Brexit-afspraken. De Europese Commissie vindt het voorstel onaanvaardbaar en is daarom meerdere inbreukprocedures gestart. Hoe zat het ook al weer met Brexit?
Lees meer op de website van KED en het HNP.

...
Nieuws - 13 januari 2021

Vernieuwde versie brexit impact scan online

De Brexit impact scan voor overheden is vernieuwd. De inhoud van de scan is geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe informatie naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. 

...
Nieuws - 7 juli 2021

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over Brexit Adjustment Reserve

Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt. 

...
Nieuws - 29 juni 2021

De EU en het VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden visserijsector voor 2021

De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.

...
Nieuws - 9 september 2019

Commissie publiceert nieuwe mededeling over status Brexit-noodmaatregelen

Het is nog niet bekend hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Door de geringe tijd tot de Brexit datum van 31 oktober 2019, dringt de Europese Commissie er bij de lidstaten en belanghebbenden op aan om zich op alle scenario’s voor te bereiden. De Commissie heeft in een nieuwe mededeling onder andere verschillende voorstellen gedaan om de bestaande Brexit-noodmaatregelen aan te passen.