...
Nieuws - 9 september 2019

In gesprek met Mark Thissen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving

“Er is nog te weinig aandacht voor de gevolgen van de Brexit. Regio’s en gemeenten zouden meer in gesprek moeten gaan met het regionale bedrijfsleven over de gevolgen van de Brexit.” Dat zegt dr. Mark Thissen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), op basis van zijn onderzoek naar de regionale impact van de Brexit.

...
Nieuws - 22 januari 2019

Brexit: Stemming Brits parlement en nieuw voorstel May

Afgelopen week is het terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement afgewezen. De Britse premier May kwam gisteren met een plan B. Lees in ons artikel meer over dit nieuwe voorstel, de huidige stand van zaken en over wat premier Rutte uw decentrale overheidsorganisatie aanraadt met betrekking tot de Brexit.

...
Nieuws - 13 september 2022

Afgelopen juli wederom nieuwe inbreukprocedures gestart tegen VK wegens niet-naleven Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland

In juli startte de Europese Commissie wederom vier nieuwe inbreukprocedures tegen het VK wegens niet-naleving van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. De Commissie stuurde meerdere aanmaningsbrieven die onder andere zien op het niet naleven van regels inzake accijnzen, het niet naleven van douanevoorschriften en het niet uitvoeren van de regels omtrent het éénloketsysteem voor invoer.

...
Nieuws - 27 september 2021

Brexit: Europees Parlement keurt Brexit Adjustment Reserve goed

De Brexit kan voor partijen negatieve effecten hebben wat betreft handel met het VK. Het Europees Parlement vindt dat bedrijven, regio’s en landen die door de Brexit nadelige gevolgen ondervinden financieel geholpen moeten worden. Het Parlement heeft daarom de € 5 miljard bevattende Brexit Adjustment Reserve goedgekeurd.

...
Nieuws - 7 juli 2021

Raad en Europees Parlement bereiken voorlopig akkoord over Brexit Adjustment Reserve

Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van goedkeuring van de verordening die dit fonds instelt. 

...
Nieuws - 29 juni 2021

De EU en het VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden visserijsector voor 2021

De EU en het VK hebben begin juni een principeakkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in de visserijsector voor 2021 en voor diepzeebestanden voor 2021 en 2022. De Raad heeft het akkoord een aantal dagen later goedgekeurd. Hiermee zijn de vangstmogelijkheden in de gedeelde EU-VK wateren voor 2021 vastgesteld.

...
Nieuws - 7 juli 2021

VK-burgers hebben langer de tijd om verblijfsdocument aan te vragen

Door de Brexit hebben VK-burgers in Nederland een verblijfsdocument nodig om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en studeren. Het kabinet heeft besloten de deadline voor de aanvraag voor een verblijfsdocument met drie maanden te verlengen tot 1 oktober 2021, zodat VK-burgers die nog geen verblijfsdocument hebben aangevraagd dit alsnog kunnen doen.