...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken? We begrepen dat de Europese Commissie een tijdelijk steunkader heeft opgezet. Kunnen wij daar ook gebruik van maken?

...
Nieuws - 2 november 2020

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

...
Nieuws - 22 februari 2021

Goedkeuring staatssteunregeling dierentuinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie keurt de staatssteunmelding goed. 

...
Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

...
Nieuws - 14 oktober 2020

Een faciliteit voor herstel en veerkracht voor een sterker Europa

De Commissie wil de schade van de coronapandemie snel ongedaan maken en de economie weer op gang brengen. Daarom heeft de Commissie de Strategie voor Duurzame Groei 2021 voornamelijk in het teken gezet van de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht.