Nieuws - 20 november 2023

LIFE gives life: Commissie investeert € 396 miljoen in LIFE-projecten

De Commissie heeft 171 nieuwe LIFE-projecten goedgekeurd, goed voor een totale investering van € 396 miljoen. LIFE is een belangrijk Europees fonds voor projecten rondom klimaat en milieu. Net als vorige jaren nemen Nederlandse partijen opnieuw deel aan een groot aantal succesvolle LIFE-projecten.

Nieuws - 23 oktober 2023

Consultatie: ESF en initiatief werkgelegenheid jongeren

De Europese Commissie vraagt om feedback over de Europees Sociaal Fonds (ESF), waaronder het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI). Het doel van de raadpleging is om relevante veranderingen op te nemen in het hernieuwde ESF+ programma.

Nieuws - 16 oktober 2023

Geld voor opvang en integratie van vluchtelingen wordt goed gebruikt

Sinds de inval van Rusland heeft de EU bijna vijf miljoen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Om hen te helpen heeft de EU in 2021 €17 miljard vrijgemaakt met de zogenaamde Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE) packages. Inmiddels is al €1.3 miljard hiervan ingezet

EU Rechtspraak - 16 oktober 2023

Moeten we een Europese subsidie terugvorderen als de ontvangende onderneming wordt verkocht?

Het Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan over de subsidieverplichtingen voor een onderneming die een EFRO-subsidie ontvangt. Volgens artikel 30 lid 4 Verordening nr. 1260/1999 moet er sprake zijn van een ‘belangrijke verandering’ om de subsidie terug te kunnen vorderen. Het Hof legt uit wanneer de verkoop van een ontvangende onderneming als ‘belangrijke verandering’ kan worden opgevat.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Vallen Europese subsidies onder staatssteunregels?

Onze provincie vraagt zich af wat de relatie is tussen het 7e Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling (KP7) en de staatssteunregels. Zijn de regels voor staatssteun inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) ook van toepassing op subsidies die verstrekt worden aan ondernemingen in het kader van KP7?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Kunnen btw-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

In het kader van de uitvoering van projecten die onder de Structuurfondsen vallen, is er in onze gemeente onduidelijkheid ontstaan over de compensatie van btw-uitgaven. Wat is de huidige stand van zaken? Kunnen btw-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Onze gemeente onderzoekt of er aanspraak gemaakt kan worden op Europese subsidie vanuit Urban Innovative Actions voor een project in de grensregio. Daarvoor wil de gemeente samenwerken met Europese buurgemeenten en andere projectpartners. Zijn wij, als we een dergelijke Europese subsidie ontvangen, aanbestedingsplichtig bij de besteding van dit geld?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Onze gemeente heeft middelen uit verschillende Europese subsidiefondsen verkregen. Mogen wij die met elkaar combineren om steun te verlenen aan één project?