...
Nieuws - 30 maart 2020

Oproep voor aanmeldingen voor EU-beurzen voor sociale fondsen

Het European Social Catalyst Fund (ESCF) is een initiatief ontworpen als een stimulans om Europa’s meest urgente sociale uitdagingen aan te pakken. Het doel van het ESCF is het samenbrengen van publieke en particuliere middelen om de sociale dienstverlening te verbeteren. De aanvragen moeten voldoen aan bepaalde criteria.

...
Nieuws - 9 maart 2020

Nieuwe oproep voor gratis ondersteuning voor innovatieve aanbestedingen in de ICT

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) heeft een eerste nieuwe oproep gelanceerd voor 2020. Aanbestedende diensten die een project starten rondom het aanbesteden van innovatie in de ICT kunnen zich voor 15 april 2020 aanmelden om gratis ondersteuning voor hun project te krijgen.

...
Nieuws - 24 februari 2020

Europese Commissie zoekt innovatie-experts

De Europese Commissie zoekt experts voor het evalueren van het innovatiefonds. Het innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met Europese toegevoegde waarde die aanzienlijke emissiereducties kunnen opleveren.

...
Nieuws - 27 januari 2020

Lidstaten weigeren steun Just Transition Fund

Verschillende lidstaten zijn het niet eens met het voorstel voor verhoogde nationale bijdragen aan de EU-begroting om de overgang van regio’s naar een koolstofarme economie te ondersteunen. De Nederlandse regering gaf in december al aan het niet eens te zijn met extra bijdragen aan de EU-begroting – het Meerjarig Financieel Kader (MFK).

...
Nieuws - 30 september 2019

Europees Openbaar Ministerie gaat fraude met EU-subsidies aanpakken

In 2013 deed de Europese Commissie een voorstel voor het oprichten van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) om de inefficiënte bestrijding van fraude met EU-subsidies te verbeteren. Naar verwachting zal het EOM eind 2020 operationeel zijn. Nederland heeft ook aangegeven zich aan te willen sluiten bij het EOM.

...
Nieuws - 21 januari 2019

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.