...
Nieuws - 21 januari 2019

Europees Parlement stemt voor centraal subsidieprogramma InvestEU

Vorige week (16 januari 2019) heeft het Europees Parlement een standpunt ingenomen ten aanzien van het voorstel van de Europese Commissie om het InvestEU-programma op te richten. Het InvestEU-programma maakt onderdeel uit van het pakket met voorstellen dat de Commissie heeft uitgebracht in het kader van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wat is het tijdstip van afsluiting dat in het geval van verjaring van meerjarige subsidieprogramma’s moet worden gehanteerd?

Bij onrechtmatigheden binnen Europese subsidies kunnen administratieve maatregelen of sancties worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat niet-subsidiabele bedragen niet worden uitgekeerd of moeten worden terugbetaald. In het onderhavige arrest heeft het Hooggerechtshof in bestuurszaken van Litouwen prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld over de verjaringstermijn voor het doorvoeren van deze maatregelen of sancties.

...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 24 oktober 2022

50 miljoen euro beschikbaar voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Het European Urban Initiative publiceert een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten. Steden kunnen in aanmerking komen voor financiering voor verduurzaming van gebouwen, op een inclusieve en esthetisch verantwoorde wijze. Voor de eerste oproep is 50 miljoen euro beschikbaar.