Zoeken

Filter by Category

Faciliteit voor herstel en veerkracht: 37% gereserveerd voor behalen klimaatdoelstellingen

Sterker en veerkrachtiger uit de crisis komen. Dat is het doel van het coronaherstelfonds NextGenerationEU en het belangrijkste instrument daarbinnen: de faciliteit voor herstel en veerkracht. De Raad en het Europees Parlement hebben op 18 december 2020 een politiek akkoord bereikt over de invulling van deze faciliteit. Een groot deel van de uitgaven moet worden gereserveerd voor het behalen van de EU-klimaatdoelstellingen.

Lees het volledige bericht

Publicatie EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie

Om de klimaatverandering te beteugelen moet Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De uitstoot van broeikasgas moet naar nul. Dit betekent dat fossiele brandstoffen plaats moeten maken voor hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in deze transitie. Wat zijn de Europese strategieën? Waar kunnen provincies in Nederland op inspelen? Lees er alles over in de EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie.

Lees het volledige bericht

Europese Methaanstrategie voor een methaanvrij Europa

De uitstoot van methaan moet verminderd worden om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Daarom heeft de Europese Commissie de Europese Methaanstrategie voorgesteld. Het gaat om maatregelen voor de energie-, landbouw- en afvalsector. Het plan werd op 14 oktober gepresenteerd. Lees het volledige bericht

Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector

Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Medewerkers van verschillende provincies komen aan het woord. Ook vertelt gedeputeerde Ilse Zaal (Noord-Holland) hoe verduurzaming van de agrofood in de praktijk vorm krijgt en de rol van de EU daarbij.

Lees het volledige bericht

Streven naar aanpassing van mededingings- en staatssteunregels ten behoeve van de green deal

De mededingings- en staatssteun­regels worden mogelijk aangepast om groene investeringen aan te moedigen. Dit heeft Margrethe Verstager, de Eurocommissaris voor Mededinging in de Europese Commissie, gezegd in een speech over de Green Deal en het Europees Mededingingsbeleid. In de speech zegt ze dat  mededingings- en staatssteun­regels van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelen van de Europese Green Deal. Lees het volledige bericht