logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Wat houdt het Europese beleid voor klimaatadaptatie in?

Wij hebben begrepen dat er bestaand Europees beleid is voor klimaatadaptatie en dat dit beleid mogelijk verandert als gevolg van de onlangs gepresenteerde Europese Green Deal. Wat houdt dit Europese beleid voor adaptatie in en wat voor invloed heeft dit op ons waterschap?

Bekijk het antwoord

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

Bekijk het antwoord