Zoeken

Filter by Category

Europese Unie stemt in met Nederlandse regels voor verhuurdersplatforms onder de Wet toeristische verhuur

Toeristische verhuur van woningen zorgt de afgelopen jaren voor veel problemen in Nederlandse steden. De Wet toeristische verhuur geeft gemeenten nu de mogelijkheid om dit aan banden te leggen. De wet stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. In deze procedure zijn de bepalingen door de Europese Commissie en andere lidstaten getoetst aan het Europees recht. De bepalingen inzake verhuurdersplatforms zullen per 1 juli 2021 in werking treden.

Lees het volledige bericht

Aanmeldperiode European Public Sector Award 2021 gestart

Bent u trots op een door u gerealiseerd innovatief project en interesseert u zich voor andere projecten van Europese collega’s? Met de European Public Sector Award (EPSA) worden dit jaar voor de achtste keer prijzen uitgereikt aan innovatieve topprestaties van overheidsorganisaties in heel Europa. Om de twee jaar wordt de prijs uitgereikt, uit alle overheidslagen kunnen projecten meedingen. De organisatie is nu op zoek naar nieuwe inbreng. Meldt uw innovatie uiterlijk voor 3 mei 2021 aan.

Lees het volledige bericht

Raad van de EU publiceert conclusies over de cybersecuritystrategie

De Raad van de Europese Unie heeft conclusies over de cybersecuritystrategie voor het digitale decennium gepubliceerd. In de conclusies worden belangrijke actiepunten genoemd om EU-burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen en veilige informatiesystemen te bevorderen. Ook decentrale overheden krijgen door de digitalisering steeds meer te maken met cybersecurity.

Lees het volledige bericht

De European Data Protection Board publiceert werkprogramma voor 2021-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft het werkprogramma voor 2021-2022 gepubliceerd. In het werkprogramma staan vier focuspunten, waaronder het streven van de EDPB naar een consistente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het werkprogramma laat de EDPB zien hoe zij de lidstaten gaat helpen bij het beschermen van persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

De ontwikkelingen rondom de ePrivacy-verordening op een rijtje

Om persoonsgegevens binnen elektronische communicatie te kunnen beschermen komt er nieuwe Europese regelgeving aan: de ePrivacy-verordening. De verordening versterkt de huidige regels. Vooral de toekomstige regelgeving omtrent cookies zijn voor decentrale overheden van belang. Het Europese wetgevingsproces van de ePrivacy-verordening is nog steeds in volle gang. Daarom zetten wij alle ontwikkelingen tot nu toe op een rijtje.

Lees het volledige bericht

De Raad van State geeft advies over nieuwe richtlijnen: verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten. In het advies staat onder andere dat er behoefte is aan verduidelijking over het betalen met persoonsgegevens.

Lees het volledige bericht

Commissie doet aanbeveling voor de digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel erfgoed

De Europese Commissie heeft een evaluatie gepubliceerd over de eerder gepubliceerde Aanbeveling digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. In deze evaluatie concludeert de Commissie dat de aanbeveling heeft bijgedragen aan de toename van de digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. De Commissie geeft ook aan dat er nieuwe uitdagingen voor de lidstaten zijn.

Lees het volledige bericht