logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Welke verplichtingen gelden er voor decentrale overheden volgens de Single Digital Gateway?

Op de website van Europa decentraal lezen wij soms berichten over de Single Digital Gateway-verordening. Deze verordening moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de Europese Unie eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. Welke verplichtingen zullen er voor ons als decentrale overheid in dit kader gaan gelden?

Bekijk het antwoord

Dataopslag in het VK na de Brexit, kan dat?

Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf heeft aangegeven dat het voldoet aan de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming. Kan de gemeente ervan uitgaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ blijft, ondanks dat het VK geen EU-lidstaat meer is? Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst?

Bekijk het antwoord

Met welke partijen moet een gemeente die deelneemt in een gemeenschappelijke regeling een verwerkersovereenkomst sluiten?

Als gemeente werken wij samen met andere gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals de personeelsadministratie, schakelen wij een externe partij in. Volgens de AVG dienen wij een verwerkersovereenkomst af te sluiten met deze partij indien deze persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van ons als gemeenten. De externe partij is in dat geval de verwerker. Moeten we ook met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling een verwerkersovereenkomst sluiten? En moeten wij als gemeenten dan allemaal apart een verwerkersovereenkomst sluiten met de verwerker, of kunnen wij deze ook voor de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk afsluiten?

Bekijk het antwoord

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?

Bij onze gemeente zijn we bezig met het moderniseren van onze website. We letten hierbij op de vereisten uit de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. We begrepen verder dat deze eisen ook gelden voor onze intranetomgeving. Klopt dit? En zijn er nog nieuwe ontwikkelingen omtrent de toegankelijkheidsrichtlijn waar wij rekening mee moeten houden?

Bekijk het antwoord

Welke verplichtingen gelden er voor decentrale overheden volgens de Single Digital Gateway?

Antwoord in het kort De Single Digital Gateway-verordening (SDG-verordening) is aangenomen in 2018 en dient ervoor om een digitale toegangspoort te creëren die Europeanen toegang geeft tot informatie en procedures…

Welke mogelijkheden biedt e-gezondheid decentrale overheden?

Antwoord in het kort E-gezondheid biedt vele kansen voor decentrale overheden. Door gebruik te maken van het e-gezondheidsnetwerk, wordt de gezondheidszorg in andere EU-landen toegankelijker. Zo kunnen burgers sneller en…

Dataopslag in het VK na de Brexit, kan dat?

Persoonsgegevens mogen alleen geoorloofd worden verwerkt in het VK, mits de Europese Commissie een zogenaamd adequaatheidsbesluit neemt of de verwerker in het VK toeziet op passende waarborgen.

Met welke partijen moet een gemeente die deelneemt in een gemeenschappelijke regeling een verwerkersovereenkomst sluiten?

Antwoord in het kort Wanneer een externe partij, die als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 AVG geclassificeerd kan worden, persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke…

Wat te doen bij een datalek na een hack?

Antwoord in het kort De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat regels over een zogenaamde ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’, ook wel een datalek genoemd. Bij een hack met gijzelsoftware kan…

Hoe kan het waterschap Artificial Intelligence inzetten?

Antwoord in het kort Met het gebruik van Artificial Intelligence (AI) kan het waterschap ervoor zorgen dat er effectieve systemen voor het waterbeheer worden gecreëerd. Data en slimme technologie zijn…

Wat betekent de nieuwe eprivacy-verordening voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort De Europese ePrivacy-verordening versterkt de regels voor het gebruik van persoonsgegevens binnen elektronische communicatie. Daaronder vallen ook de regels omtrent cookies. Het is nog niet zeker…

Kunnen stukken ook elektronisch worden ondertekend?

Antwoord in het kort: Ja, dat klopt. De in 2014 in werking getreden Europese  eIDas-verordening ziet daarop toe. Hierin worden onder andere kaders geschetst voor het gebruik van verschillende soorten…

Bestaan er Europese verplichtingen voor het bewaren van aanbestedingsstukken?

Antwoord in het kort In de aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU is een algemene bewaarverplichting van drie jaar opgenomen voor aanbestedingsdocumenten. Verder moet er rekening worden gehouden met de verplichtingen uit de Algemene…

Wat kan de EU voor onze overheidsorganisatie betekenen op het gebied van cyberveiligheid?

Antwoord in het kort Ja, de EU heeft onlangs onder andere een cyberbeveiligingsverordening aangenomen waarmee het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging werd uitgebreid. Binnenkort wordt hiermee ook een cyberbeveiligingscertificeringschema…

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?

Antwoord in het kort: De regels van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In dit besluit staat dat, afhankelijk van wanneer een…

-->