logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Bestaat er een risico op staatssteun bij openbare infrastructuurprojecten in PPS-verband?

De financiering van openbare infrastructurele voorzieningen door decentrale overheden wordt meestal gezien als een algemene maatregel die vanwege het generieke karakter niet onder het staatssteunverbod (artikel 107 lid 1 VWEU) valt. Is dit juist, of bestaat er toch een risico op het (onrechtmatig) verlenen van staatssteun bij (mede) door decentrale overheden gefinancierde openbare infrastructuurprojecten die via publiek-private samenwerking (PPS) worden uitgevoerd?

Bekijk het antwoord

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Onze gemeente is gelegen in het grensgebied met België. Wij willen ervoor zorgen dat burgers met een lichamelijke beperking zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben wij onder meer een gehandicaptenparkeerbeleid opgesteld. Als een burger uit een andere EU-lidstaat naar onze gemeente verhuist, blijft diens gehandicaptenparkeerkaart uit de betreffende lidstaat dan in Nederland geldig?

Bekijk het antwoord

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Onze gemeente zamelt huisvuil in, maar leegt daarnaast ook ondergrondse vuil- en glascontainers. De inhoud van deze containers wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven (gelegen binnen een straal van 100 km). Zijn de voertuigen die daarvoor gebruikt worden – net als de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval – vrijgesteld van de Europese tachograafverplichting?

Bekijk het antwoord

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Ook onze burgers en bedrijven gevestigd in het buitengebied van de provincie, willen wij voorzien van (super) snel internet. We willen de aanleg van glasvezelinternet stimuleren door het geven van een subsidie. Tijdens het lezen van het rapport Bridge! van Europa decentraal kwam ik een soortgelijke casus tegen: Access2Fiber. Hieruit maak ik op dat bij het subsidiëren van aanleg glasvezel in buitengebieden mogelijk staatssteun of aanbestedingsvragen spelen. Onder welke voorwaarden is het mogelijk de aanleg van breedband te subsidiëren en wat voor lessen kunnen wij trekken uit Access2Fiber?

Bekijk het antwoord

Zijn er Europese verplichtingen voor elektrisch vervoer?

Antwoord in het kort Ja, er zijn Europese verplichtingen om elektrisch vervoer te bevorderen. De Europese Commissie wil dat in 2050 de uitstoot van fijnstof en CO2 met 90% is afgenomen. Om dit doel te bereiken zijn in 2050 ongeveer 1 miljoen laadpalen en –stations…

Welke aanbestedingsverplichtingen vloeien voort uit de gewijzigde Richtlijn schone wegvoertuigen?

Antwoord in het kort De wijziging van de Richtlijn schone wegvoertuigen (Richtlijn 2009/33/EG) in 2019 moet uiterlijk 2 augustus 2021 doorgevoerd zijn in nationale wetgeving. Met de wijziging van de…

Bestaat er een risico op staatssteun bij openbare infrastructuurprojecten in PPS-verband?

Antwoord in het kort: Het aanleggen van openbare infrastructuur wordt in het algemeen gezien als een typische overheidstaak die door de overheid wordt (mede)gefinancierd. Meestal worden algemene (financierings)maatregelen die met…

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Antwoord in het kort: Ja, een gehandicaptenparkeerkaart die in een andere EU-lidstaat is afgegeven blijft in Nederland geldig. Zodra de parkeerkaart moet worden vervangen, zal de aanvrager echter wel aan…

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Antwoord in het kort: Om hierop antwoord te kunnen geven, dient de gemeente na te gaan of de voertuigen die worden gebruikt om ondergrondse containers te legen en de inhoud…

Wat kan Connecting Europe Facility (CEF) Transport betekenen voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Het Programma CEF Transport maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Het is een financieringsfaciliteit ten behoeve van het realiseren van een…

Is investeringssteun voor vervoersinfrastructuur t.b.v. een bedrijventerrein ook staatssteun?

Antwoord in het kort: Ja, het is mogelijk dat er bij dergelijke investeringssteun sprake is van staatssteun. Belangrijk onderscheid is de vraag of hierbij sprake is van steun ten behoeve…

Hoe kunnen we de aanleg van breedband subsidiëren?

Antwoord in het kort: Ja, het is mogelijk om de aanleg van breedband te subsidiëren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de Europese staatssteun- en aanbestedingsregels. Met behulp…

Hoe moeten we openbaar (bus)vervoer aanbesteden onder de nieuwe concessierichtlijn?

Antwoord in het kort Decentrale overheden zijn op grond van artikel 61 Wp2000 verplicht om diensten voor openbaar busvervoer aan te besteden via concessieverlening. Volgens de PSO-verordening en de aanhangige…

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Antwoord in het kort Ja, als sprake is van een economische activiteit dan is de gemeente in beginsel verplicht de integrale kosten door te berekenen. De integrale kosten moeten dan…

Is staatssteun voor exploitatie van een ov-fietsenstalling toegestaan?

Antwoord in het kort Nee, in beginsel is exploitatiesteun voor vervoersinfrastructuur in strijd met het staatssteunverbod. Dit verbod staat in artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking…

-->