...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat houdt het Europese beleid voor klimaatadaptatie in?

Wij hebben begrepen dat er bestaand Europees beleid is voor klimaatadaptatie en dat dit beleid mogelijk verandert als gevolg van de Europese Green Deal. Wat houdt dit Europese beleid voor adaptatie in en wat voor invloed heeft dit op ons waterschap?

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Luchtkwaliteit

Europese doelstellingen moeten zorgen dat voor alle Europese burgers schone lucht beschikbaar is. Daartoe stelt de EU onder andere minimale grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Deze doelstellingen dienen op nationaal, maar zeker ook op decentraal niveau gehandhaafd te worden.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Chemische stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Hernieuwbare energie

De Europese wetgeving bevordert het gebruik van hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 32% van de energie uit hernieuwbare energie komen.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Klimaat en Milieu

De invloeden op het klimaat en het milieu zijn steeds merkbaarder. Bouwen aan een klimaatneutraal en groen Europa behoort dan ook niet voor niets tot de prioriteiten van de Europese Unie. Op EU-niveau wordt verschillende regelgeving vastgesteld om klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

CO2-Reductie & Emissie­handelssysteem

Het Emission Trading System (ETS) stelt grenzen aan de totale hoeveelheid broeikasgassen die bedrijven mogen uitstoten.