...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

...
Nieuws - 3 juni 2019

Lokale gemeenschappen kampioen in afvalvermindering

Het Europees Comité van de Regio’s was dit jaar de gastheer van de jaarlijkse ‘European Week for Waste Reduction’ (EWWR) prijsuitreiking, die plaatsvond op 15 mei tijdens de EU Green Week 2019. De EWWR-prijzen werden uitgereikt aan de zes projecten die het meeste bijdroegen aan afvalvermindering.

...
Nieuws - 24 september 2020

Europese Commissie vraagt feedback op de Ecodesignrichtlijn

Meer aandacht voor het ecologische ontwerp van producten in de EU. Dat is één van de doelen van het actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie. De Ecodesignrichtlijn zal worden herzien, om producten die in Europa op de markt worden gebracht te verduurzamen.

...
Nieuws - 12 oktober 2020

Europese Commissie vraagt feedback op de herziening van de Verpakkingsrichtlijn

In een circulaire economie moeten goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Verpakkingen mogen minder afval opleveren. Dat stelt de Europese Commissie in het nieuwe actieplan voor een circulaire economie. De Verpakkingsrichtlijn wordt herzien om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren.

...
Nieuws - 8 juni 2020

Betere Europese regelgeving nodig om de circulaire economie in steden te ondersteunen

Hoe kan de EU-regelgeving worden verbeterd om de transitie naar een circulaire economie in steden beter te ondersteunen? Het Partnerschap voor de Circulaire Economie onderzocht de belemmeringen en ondernam 12 acties. In een recente publicatie licht het partnerschap 2 acties op het gebied van betere regelgeving toe.

...
Nieuws - 6 september 2021

Europese Rekenkamer: Vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Bedrijven die vervuiling veroorzaken zijn verplicht te betalen voor het opruimen van de schade. ‘De vervuiler betaalt’ zo luidt het principe. De overheid moet echter nog te vaak financieel bijspringen bij milieuherstel. Daarom adviseert de Europese Rekenkamer om Europese milieuwetgeving aan te passen.