...
Nieuws - 13 november 2023

Richtlijn Hernieuwbare Energie: Wat zijn de gevolgen voor decentrale overheden in Nederland?

Naar aanleiding van de Green Deal en de klimaatverordening uit 2021, acht de Commissie het noodzakelijk om de RED II aan te passen. Het Europees Parlement heeft op 12 september 2023 het voorstel voor de RED III goedgekeurd. De invoering van RED III heeft gevolgen voor wat betreft vergunningverlenings­processen en verduurzaming die ook decentrale overheden raken.

...
Nieuws - 3 november 2023

Interview met raadslid Gerdien Knikker: “Wij hebben als gemeente echt iets te bieden aan Europa en ook zeker wat te halen.”

Veel lokale vraagstukken spelen ook in andere Europese gemeenten. Maar hoe weet je als raadslid of het wiel elders al rolt, terwijl je het zelf nog moet uitvinden? KED ging daarover in gesprek met Gerdien Knikker, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Zij is onlangs lid geworden van het Europese netwerk voor lokale en regionale raadsleden.

...
Nieuws - 23 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De Raad van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Hiermee wil de Raad zorgen voor meer stabiliteit en betere bescherming van de consument.

...
Nieuws - 20 oktober 2023

Raad bereikt akkoord over hervorming elektriciteitsmarkt

De opzet van de Europese elektriciteitsmarkt wordt hervormd, daarover heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie een akkoord bereikt. Het doel daarvan is om de elektriciteitsprijzen minder afhankelijk te maken van de markt voor fossiele brandstoffen, aangezien deze nogal wisselvallig kan zijn. Hiermee wil de Raad zorgen voor een meer stabiliteit meer en bescherming van de consument.

...
Nieuws - 20 maart 2023

Europese Commissie publiceert plannen om groene industrie te stimuleren

De Europese Unie is volgens de Europese Commissie te afhankelijk van derde landen voor de opwekking van duurzame energie. Daarom heeft ze een wetsvoorstel ingediend om de interne opwekkingscapaciteit te vergroten en CO2-opslag te stimuleren, namelijk de Net-Zero Industry Act (NZIA). Het voorstel zal invloed hebben op decentrale overheden, onder meer op het gebied van vergunningverstrekking, aanbesteden en ruimtelijke ordening.  

...
Nieuws - 9 oktober 2023

Meer auto-oplaadpunten en meer tankmogelijkheden voor alternatieve brandstoffen in de EU

Op 12 oktober 2023 wordt de EU-verordening voor alternatieve brandstoffen van kracht. Dit versnelt de uitrol van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s en vrachtwagen en de tankplaatsen voor voertuigen die aangedreven zijn met alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en biofuel. Het doel van de verordening is om de CO2-uitstoot van het wegvervoer in de Europese Unie op korte termijn significant te verminderen.

...
Nieuws - 2 oktober 2023

EU doelstellingen als evenwichtsnummer: tussen de vleermuis en de isolatieopgave

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen Provincie Utrecht en het isolatiebedrijf IsoSun, die huizen en woningen isoleert. Vaak bevinden zich tussen de spouwmuren vleermuizen, die volgens de Habitatsrichtlijn moeten worden beschermd. De Raad van State concludeert dat IsoSun niet voldoende maatregelen heeft genomen om vleermuizen te beschermen.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan ons waterschap (staats)steun verlenen aan een energieberijf voor energiebesparingen?

Ons waterschap wil aan een energiebedrijf steun verlenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het energiebedrijf zal oppervlaktewater oppompen en het koelproces van een groot aantal kantoren verzorgen. Het toedienen van ijzerchloride (defosfateringsproces) komt voor de rekening van het waterschap. Door dit proces kan het energiebedrijf koelwater afkomstig van de koudeproductiecentrale lozen en koud water leveren aan haar klanten. Is hier sprake van staatssteun?