...
Nieuws - 4 november 2019

Acht provincies kiezen duurzame energie

Acht provincies gebruiken vanaf 1 januari 2020 uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van energie. Donderdag 30 oktober tekenden de provincies de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten.

...
Nieuws - 7 oktober 2019

De energie-efficiëntierichtlijn en de CO2-prestatieladder als pijler voor verduurzaming

Decentrale overheden moeten in sommige gevallen audits uitvoeren om te controleren of de doelstellingen van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie worden behaald. Een niveau 3-certificering van de CO2-prestatieladder kan gelden als een alternatieve invulling van die verplichting. Daarnaast is de CO2-prestatieladder een goede manier om duurzaamheidscriteria in een aanbestedingsbestek kenbaar te maken.

...
Nieuws - 15 april 2019

Commissie positief over ontwikkelingen energie-unie

De Europese Commissie heeft haar vierde verslag over de staat van de energie-unie gepresenteerd. Het opzetten van een Europese energie-unie was één van de prioriteiten van de huidige Commissie, waarvan het mandaat bijna afloopt. De Commissie is positief over de bijdrage van de bijna 8000 steden van het Burgemeestersconvenant.

...
Nieuws - 8 april 2019

CEF-Energie 2019 doet oproep voor projectvoorstellen

Het Connecting Europe Facility (CEF) Energieprogramma is vanaf 20 maart 2019 geopend voor nieuwe projectvoorstellen over elektriciteit (inclusief smart grids), gas en grensoverschrijdende kooldioxidenetwerken. Het CEF-werkprogramma 2019 voor energie draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van projecten die een gemeenschappelijk belang hebben in de energiesector.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiemarkt & Infrastructuur

De energiemarkt is een interne markt voor energie. De verduurzaming van het energieaanbod werpt uitdagingen op voor de energiemarkt en -infrastructuur. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
Nieuws - 7 november 2022

Groene en digitale transitie hand in hand voor hervorming energiesector

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd waarin wordt benadrukt hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan efficiënter gebruik van energiebronnen, de integratie van duurzame energie kan vergemakkelijken en kosten kan besparen voor consumenten en energiebedrijven.