...
Nieuws - 10 juni 2024

Zwemwaterkwaliteit: Nederland loopt achter

De kwaliteit van het Europese zwemwater is in orde, 96% voldoet aan eisen in de Zwemwaterrichtlijn. In vergelijking met andere Europese landen blijft Nederland echter achter. Zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA). Nederland behaalde van de 29 onderzochte landen de 22e plaats.

...
EU Recht en beleid - 7 juni 2024

Zwemwater

Het beleid van de EU op het gebied van zwemwater heeft als doel om vervuiling te voorkomen en burgers te informeren over de toestand van openbaar zwemwater. De Zwemwaterrichtlijn legt regels vast. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Europese regelgeving op het gebied van zwemwater.  

...
EU Recht en beleid - 16 mei 2024

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
EU Recht en beleid - 6 maart 2024

Afvalwater

De lozing van afvalwater kan het milieu aantasten. Afvalwater moet daarom gezuiverd worden. Afvalwater kan grensoverschrijdende effecten hebben. Daarom zijn er in de Europese Unie minimumeisen opgesteld voor de behandeling van afvalwater. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de inzameling en zuivering van afvalwater.

...
Nieuws - 22 januari 2024

Raadpleging: Hergebruik van afvalwater in landbouw

De Europese Commissie vraagt overheden om feedback op specificaties voor risicobeheerplannen over het hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw.

...
Nieuws - 2 oktober 2023

REACH: Nieuwe EU-maatregelen ter beperking van microplastics

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen aangenomen om bewust toegevoegde microplastics te beperken. Cosmetische producten zoals scrubs, tandpasta, maar ook kunstgras voor sportvelden mogen geen microplastics meer bevatten. Dit vermindert de plastic vervuiling en verbeterd het milieu.

...
Nieuws - 4 december 2023

Raadpleging: Beoordeling Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en vraagt om feedback. Decentrale overheden kunnen tot 8 maart 2024 een vragenlijst invullen om feedback te geven.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nulvervuilingspakket: voorstel nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

De Europese Commissie wil luchtvervuiling sterk tegengaan. Om dit te realiseren, heeft de Commissie een nulvervuilingspakket gepresenteerd om de kwaliteit van de lucht en het water. Voor decentrale overheden gaat dit impact hebben op de monitoring en rapportering van de toestand van het milieu.