...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Kan een subsidieverstrekker een schadevergoeding vorderen van een kartel?

In deze zaak heeft het Europees Hof van Justitie een vraag beantwoord van een Oostenrijkse rechter. Ter discussie stond de vraag of een entiteit die indirect schade heeft geleden van een inbreuk op het kartelverbod (artikel 101 VWEU) deze schade vergoed kan krijgen. De zaak is relevant voor decentrale overheden omdat er sprake is van een publieke entiteit die subsidie heeft verstrekt aan gedupeerden van de kartelactiviteiten.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Moet er bij het verlenen van compensatie aan een onderneming voor de verrichting van een DAEB rekening worden gehouden me de staatssteunregels?

Decentrale overheden verlenen veelal compensaties voor de verrichting van openbare diensten, zoals busvervoer. Wanneer zij dit doen, dienen zij rekening te houden met de Europese staatssteunregels. Dit wordt door het Europese Gerecht (onderdeel van het Europese Hof van Justitie) nogmaals bevestigd in de zaak Simet SpA tegen de Europese Commissie.

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Mag een DAEB-uitvoerder in de OV-sector een winstmarge ontvangen?

Een vervoerder uit onze provincie wil voor het verrichten van een openbare dienstverplichting onder de PSO-Verordening een kleine winstmarge doorberekenen in de kosten. Kan de vervoerder dit doen zonder dat hier sprake is van verboden staatssteun?