Zoeken

Filter by Category

Nieuwe EU-handelsstrategie richt haar pijlen op duurzaamheid

Het bewerkstelligen van een groene economische transitie, de vernieuwing van handelsregels en het zekerstellen van Europese waarden in toekomstige handelsovereenkomsten, dat zijn de kerndoelstellingen van het nieuwe EU-handelsbeleid. Hierbij vormt duurzaamheid een belangrijk component. Met de nieuwe handelsstrategie hoopt de Commissie beter te kunnen anticiperen op hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaat, geopolitiek en handel.

Lees het volledige bericht

Nieuwe studie bevestigt positieve gevolgen van EU-handelsagenda voor de agrovoedingssector

Nieuw onderzoek wijst uit dat de EU-handelsagenda een positief effect zal hebben op de economie en de agrovoedingssector van de Europese Unie in de periode tot 2030. De verwachting is dat door nieuwe Europese handelsovereenkomsten, zowel de in-als uitvoer significant zal toenemen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het beperkt openstellen van bepaalde sectoren binnen de EU (via tariefcontingenten) kan bijdragen aan de bescherming van kwetsbare binnenlandse producten.

Lees het volledige bericht

Nederland positief gestemd over nieuwe Europese klimaatvoorstellen

Nederland steunt de nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie waarmee meer vorm wordt gegeven aan de uitwerking van de Europese Green Deal. Dat blijkt uit de beoordeling van de werkgroep in de ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen‘ (BNC) over het klimaatpact en de nieuwe batterijenverordening. Het kabinet onderkent het belang van aanvullende acties om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen, zoals opgesteld in de Europese klimaatwet. Wel plaatst het kabinet kanttekeningen bij de exacte uitwerking van het klimaatpact voor decentrale overheden. Ook pleit het voor een uitbreiding van de huidige rechtsgrondslag voor de batterijenverordening.

Lees het volledige bericht

Consultatie over herziening van de Europese bodemstrategie

Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie recentelijk een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een consultatie over de nieuwe bodemstrategie (New Soil Strategy) voor 2030. Met de bodemstrategie wil de Commissie bodemdegradatie tegengaan en de bestaande bodemrijkdommen beschermen. De nieuwe bodemstrategie bouwt voort op de reeds in 2006 ontwikkelde ‟thematische strategie voor bodembescherming” (Soil Thematic Strategy). Lees het volledige bericht

Faciliteit voor herstel en veerkracht: 37% gereserveerd voor behalen klimaatdoelstellingen

Sterker en veerkrachtiger uit de crisis komen. Dat is het doel van het coronaherstelfonds NextGenerationEU en het belangrijkste instrument daarbinnen: de faciliteit voor herstel en veerkracht. De Raad en het Europees Parlement hebben op 18 december 2020 een politiek akkoord bereikt over de invulling van deze faciliteit. Een groot deel van de uitgaven moet worden gereserveerd voor het behalen van de EU-klimaatdoelstellingen.

Lees het volledige bericht