Zoeken

Filter by Category

Eerlijke, groene en productieve steden: een nieuw Leipzig Charter en de Urban Agenda for the EU

Europese steden moeten eerlijk, groen en productief zijn. Dat zei minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) bij een bijeenkomst van EU-ministers op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst werden het nieuwe Leipzig Charter voor stedelijke ontwikkeling in Europa en de Territoriale Agenda aangenomen.

Lees het volledige bericht

Het MFK 2021-2027: EU Regeringsleiders bespreken stand van zaken

In de impasse rond het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is nog geen doorbraak bereikt. Aan het aanzienlijk uitgebreide Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027 wordt de eis verbonden dat lidstaten de rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze eis, ze zijn daarom van plan geen goedkeuring te geven aan het nieuwe MFK. Het nieuwe MFK moet goedgekeurd worden door alle lidstaten om nieuwe Europese fondsen, waaronder het corona herstelfonds NextGenerationEU, in werking te laten treden.

Lees het volledige bericht

Staatsecretaris Mona Keijzer in VNG Dialoog Europese Fondsen: ‘Doe het samen’

Samenwerken met het MKB, het onderwijs en gemeenten in de regio is een belangrijke sleutel om  financiering te krijgen uit de EU herstel- en structuurfondsen. Dat zei staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bij de VNG Dialoog Europese Fondsen. ‘Doe het echt samen’ was haar boodschap. Ze sprak met wethouder René de Heer van Zwolle en met plaatsvervangend algemeen directeur Pieter Jeroense van de VNG over de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies bieden voor gemeenten, op 12 november. Het gaat om subsidies uit het Europees crisis- en herstelfonds naar aanleiding van de coronacrisis (Next Generation EU) en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie, voor de periode 2021-2027.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Renovation Wave strategie

De energieprestaties van gebouwen moeten beter worden. Dat stelt de Europese Commissie in de Renovation Wave strategie die op 14 oktober 2020 gepubliceerd is. Het renovatietempo moet verdubbelen in de komende tien jaar, en renovaties moeten leiden tot een betere energie- en hulpbronefficiëntie. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de digitalisering bevorderen en het hergebruik van materialen verbeteren. Het uiteindelijk doel is de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. Lees het volledige bericht

Een faciliteit voor herstel en veerkracht voor een sterker Europa

De Europese Commissie wil de schade van de coronapandemie snel ongedaan maken en de Europese economie weer op gang brengen. Daarom heeft de Commissie de Strategie voor Duurzame Groei 2021 voornamelijk in het teken gezet van de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht. Deze faciliteit is een belangrijk instrument binnen NextGenerationEU, het herstelplan van de EU. Lees het volledige bericht

Overheidswebsites verplicht digitaal toegankelijk

In de Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet plannen gepresenteerd voor het digitaliseren van de overheid. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen ook digitaal gebruik kunnen maken van dienstverlening van overheidsinstanties. Op basis van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Lees het volledige bericht

Uitspraak Hof van Justitie: vergunningsplicht voor verhuurders bij kortstondig verhuur in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn

Een nationale vergunningsplicht voor herhaalde kortstondige verhuur van woonruimte aan incidentele klanten die daar niet hun woonplaats kiezen is verenigbaar met het Unierecht. Dat blijkt uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Cali Apartments. Deze uitspraak vormt een bevestiging van het strenger wordende regime omtrent verhuur van woningen via constructies als Airbnb. Lees het volledige bericht

Nieuwe richtsnoeren voor interpretatie van de avg-termen ‘verwerkings­verantwoordelijke’ en ‘verwerker’

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board – EDPB) heeft nieuwe richtsnoeren uitgebracht voor het interpreteren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze richtsnoeren doelen met name op het verduidelijken van de begrippen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’.

Lees het volledige bericht