Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Niet gecategoriseerd

Evenement van BZK en EUKN ‘Urban agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert samen met het European Urban Knowledge Network (EUKN) het evenement ‘Urban Agenda for the EU: Partnerships in the spotlight’. Het is een side event van de Europese week van de Regio’s en Steden 2020 dat plaatsvindt op 13 oktober 2020. Aanmelding is mogelijk via deze link. Lees het volledige bericht

Overheidswebsites verplicht digitaal toegankelijk

In de Miljoenennota van afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet plannen gepresenteerd voor het digitaliseren van de overheid. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen ook digitaal gebruik kunnen maken van dienstverlening van overheidsinstanties. Op basis van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn moeten vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Lees het volledige bericht

Kijktip! Ann Marie Kühler neemt afscheid

Het had een treffen moeten zijn van juristen en beleidsmedewerkers uit het Europeesrechtelijk netwerk van de decentrale overheden. Met bubbels, hapjes en mooie, weemoedige woorden. Maar door corona moet plaatsvervangend directeur/ senior jurist Ann Marie Kühler van Europa decentraal digitaal afscheid nemen.

Lees het volledige bericht

Ann-Marie Kühler vertrekt bij Europa decentraal

Plaatsvervangend directeur Ann-Marie Kühler van het Kenniscentrum Europa decentraal verlaat de organisatie. Ze wordt per 1 oktober hoofd van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER bevordert de expertise over het Europees recht bij de rijksoverheid, mede ten behoeve van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken. Lees het volledige bericht

Hof bevestigt uitspraak van gerecht over PNB-regeling

De Europese Commissie moet opnieuw beoordelen of Nederlandse subsidie aan particuliere terreinbeherende natuurorganisaties op basis van de PNB-regeling ongeoorloofde staatssteun is. Dit is het gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) op 3 september 2020. De PNB-regeling, die van kracht was tussen 1993 en 2012, was bedoeld voor het beschermen van biodiversiteit. Lees het volledige bericht

Jaarbericht 2019 over Nederlandse inbreng bij het Europese Hof gepubliceerd

In 2019 behandelden het Hof van Justitie van de EU, het Gerecht en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVAHof) 83 zaken waaraan de Nederlandse regering een bijdrage heeft geleverd. In de meeste gevallen kwam de uitspraak overeen met het Nederlandse standpunt. Dit blijkt uit de laatste rapportage van de procesgemachtigden van de Nederlandse regering bij het Europese Hof van Justitie.  Lees het volledige bericht