logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Onze gemeente heeft banden met de voormalige Nederlandse Antillen en wil op één van die eilanden een project steunen voor de aanleg van rioolbuizen. Kan dit eiland, als bijzondere Nederlandse gemeente, aanspraak doen op Europees subsidiegeld? En zijn de Europese regels bijvoorbeeld over staatssteun en aanbesteden op deze eilanden van toepassing?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Antwoord in het kort Ja. Er gelden specifieke eisen ten aanzien van de bewaartermijn en de bewaarwijze van documenten. De eisen omtrent beschikbaarheid van documenten zijn vastgelegd in de Algemene…

Zijn Europese regels en subsidies toepasbaar op de overzeese Koninkrijksdelen?

Antwoord in het kort Ja, er zijn op het moment van het stellen van deze vraag voorbeelden bekend van projecten op en met de overzeese Koninkrijksdelen (Curaçao, Sint Maarten, Aruba en de…

Kunnen BTW-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

Versie augustus 2007 Antwoord Nee. In Nederland bestaat het BTW-compensatiefonds. Dit fonds is ingesteld om gemeenten en provincies te compenseren voor BTW die zij moeten betalen aan commerciële partijen bij…

-->