...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op […]

...
Praktijkvraag - 29 november 2022

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

...
Nieuws - 28 november 2022

Hoe populair is het DAEB-besluit? En wat heb je eraan? Interview met Ali al Khatib

Bij KED merken we dat het besluit tot aanwijzing van een dienst van algemeen economisch belang een populair beleidsmiddel is onder decentrale overheden. Wij spraken daarover met Ali al Khatib, al tien jaar advocaat bij advocatenkantoor Stibbe en onderzoeker aan de Leidse rechtenfaculteit.

...
Nieuws - 30 juni 2022

Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Altmark-arrest

Compensatiesteun door (decentrale) overheden aan een onderneming voor het verrichten van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan noodzakelijk zijn voor het waarborgen van publieke dienstverlening. Uit het Altmark-arrest van het Hof van […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Infrastructuur

Decentrale overheden zijn vaak betrokken bij het aanleggen van verschillende soorten infrastructuur, zoals vervoers-, breedband-, sport-, en openbare infrastructuur. Bij de financiering of subsidiëring van projecten in verband met de aanleg van infrastructuur moet er mogelijk rekening gehouden worden met de Europese staatssteunregels.

...
EU Rechtspraak - 3 november 2022

Kan een religieuze instelling een economische activiteit verrichten?

1. Introductie Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn […]